Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium deformačních procesů v slitinách Mg-Gd
Název práce v jazyce práce (slovenština): Studium deformačních procesů v slitinách Mg-Gd
Název práce v češtině: Studium deformačních procesů v slitinách Mg-Gd
Název v anglickém jazyce: Investigation of deformation mechanisms in Mg-Gd alloys
Klíčová slova: hořčíková slitina, deformační zkoušky, akustická emise, mikroskopie
Klíčová slova anglicky: magnesium alloy, deformation tests, acoustic emission, microscopy
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2018
Datum zadání: 27.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.04.2019
Datum a čas obhajoby: 12.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:18.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2019
Oponenti: RNDr. Daria Drozdenko, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. Ing. Patrik Dobroň, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Postup práce:
1. Dokumentovat mikrostrukturu zkoumaného materiálu před i po deformaci.
2. Deformovat vzorky v tlaku v rozsahu teplot 23 - 300°C.
3. Měřit akustickou emisi během deformačních zkoušek.
4. Interpretovat naměřené výsledky.
Seznam odborné literatury
L. Capolungo, I.J. Beyerlein, C.N. Tomé, Scripta Mater. 60, 2009, 32
A. Jain, S.R. Agnew, Mater. Sci. Eng. A462, 2007, 29.
X.Y. Wu et al., Int. J. Plast. 23, 2007, 44.
K. Máthis et al., Int. J. Plast. 72, 2015, 127.
A. Vinogradov, K Máthis, JOM, 68, 2016, 3057.
Předběžná náplň práce
Slitiny hořčíku nalézají v poslední době řadu uplatnění v technické praxi, např. v elektronickém a automobilovém průmyslu. Předností je velká specifická pevnost, která je vyšší než např. u materiálů na bázi hliníku. Širšímu uplatnění hořčíkových materiálů brání jejich omezená plasticita. Ta je podmíněna hexagonální strukturou většiny hořčíkových slitin. Mechanické dvojčatění je významným deformačním mechanizmem hořčíkových slitin. Tento mechanizmus silně závisí na směru namáhání, teplote a složení vzorku. Hlavním cílem práce je nalézt závislost intenzity dvojčatění na experimentálnćih a materiálových parameterch při plastické deformaci binárních hořčíkových slitin Mg-Gd.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK