Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úhel v geometrii
Název práce v češtině: Úhel v geometrii
Název v anglickém jazyce: Angle in Geometry
Klíčová slova: Úhel, Měření úhlu, Oblouková míra, Úhly příslušné k obvodu kružnice
Klíčová slova anglicky: Anhle, Measuring angles, Radian, Angles in Cyrcle
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Holíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.09.2018
Datum zadání: 10.10.2018
Datum a čas obhajoby: 21.05.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R318, 318, matematika, 3. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudování tématu úhel, jeho zavedení a použití ze základoškolských a středoškolských učebnic, z odborné i popularizační literatury. Pohled do historie. Seznámení se s příklady využívající úhel ve školních materiálech. Sestavení série úloh.
Seznam odborné literatury
Učebnice matematiky pro různé typy škol
Sbírky úloh z geometrie
Bečvář: Hrdinský věk řecké matematiky I a II,
Scriba, Schreiber: 5000 Years of Geometry
Ostermann, Wanner: Geometry by its history
Další literatura bude postupně doplňována
Předběžná náplň práce
Historie pojmu úhel.
Rešerže ZŠ a SŠ učebnic.
Vlastnosti úhlů.
Sestavení sbírky úloh na téma úhel.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
History of angle.
Survey of primary and secoundary textbooks.
Properties of angles.
Collection of exercises of angles.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK