Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomenologie tance
Název práce v češtině: Fenomenologie tance
Název v anglickém jazyce: Dance from phenomenological point of view
Klíčová slova: tanec, fenomenologie, čas
Klíčová slova anglicky: dance, phenomenology, time
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.09.2018
Datum zadání: 05.12.2019
Datum a čas obhajoby: 13.01.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207E, 207E, knihovna KOVF, 2. patro, proti hlavnímu schodišti
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Filosofie tance v diachronním a synchronním pohledu úvod
Problém pohybu a času v tanci z fenomenologického hlediska
Neskrytost zrozená z tanečního pohybu a její specifičnost
Seznam odborné literatury
Harald Hoeffding - Josef Král: Přehledné dějiny filosofie
Husserl, E. Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí
Siblík, Emanuel: Tanec mimo nás i v nás
Siblík, Emanuel: Antické krásno v moderním tanci
Siblík, E.:Tanec
Laban, R. :
Předběžná náplň práce
Studium dějin filosofie ve vztahu k fenoménu tanec
Analýza času v tanci z fenomenologického hlediska
pravda jako neskrytost vyjádřena pohybem v čase
Prostor a čas ve vztahu k tanci
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
History and Philosophy in relation to the phenomenon of dance
Analysisof time from phenomenological point of view
Truth as uncovertness trough movement and time
Space and time in relation to the dance
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK