Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efekt her na malém prostoru na rozvoj agility u hráčů fotbalu v kategorii mladších žáků
Název práce v češtině: Efekt her na malém prostoru na rozvoj agility u hráčů fotbalu v kategorii mladších žáků
Název v anglickém jazyce: The effect of small sided games on agility performance in pre-adolescent soccer players
Klíčová slova: fotbal, agility, změna směru pohybu, obecná motorika, malé hry
Klíčová slova anglicky: soccer, agility, change of direction speed, mootor skills, small sided games
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Šťastný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2018
Datum zadání: 21.09.2018
Datum a čas obhajoby: 10.09.2019 12:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Oponenti: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Posouzení vlivu intervence formou malých her na úroveň agility. Komparace úrovně agility s úrovní obecné motoriky. Komparace nárůstu úrovně agility s úrovní obecné motoriky. Měřená skupina čítala 44 hráčů ve věku 11 – 13 let. Hráči absolvovali v průběhu testování baterii testů obecné motoriky TGMD 2, dále pak agility testy Illinois a 505 R i L (pretest a posttest). 1. skupina hráčů (22 hráčů) byla podrobena intervenci formou malých her (3x týdně po dobu 2 měsíců v rámci tréninku). 2. skupina hráčů (22 hráčů) měla v tomto období pouze běžný trénink bez záměrné intervence.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Evaluation of the impact of small sided games intervention on the agility performance. Comparison between agility performance and motor skills level. Comparison between increase of agility performance and motor skills level.The measured group consisted of 44 players aged 11-13. During the testing, the players passed a battery of motor skills tests TGMD 2, then the agility tests Illinois and 505 R and L (pretest and posttest). The first group of players (22 players) were subjected an interrvention of small sided games (three times a week for 2 months as part of the training session). The 2nd group of players (22 players) had only regular training during this period without intentional intervention.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK