Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Le Principe de Gouvernementalité et L’État Moderne. Hegel et Foucault sur la Rationalité Politique.
Název práce v jazyce práce (francouzština): Le Principe de Gouvernementalité et L’État Moderne. Hegel et Foucault sur la Rationalité Politique.
Název práce v češtině: Le Principe de Gouvernementalité et L’État Moderne. Hegel et Foucault sur la Rationalité Politique.
Název v anglickém jazyce: The Principe of Governmentality and the Modern State. Hegel and Foucault on the Political Rationality
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Program Německá a francouzská filosofie (24-DFP)
Vedoucí / školitel: prof. Jean-Christophe Goddard, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2017
Datum zadání: 01.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.09.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.07.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMFPR055)
Oponenti: Claudia Serban, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Prof. Marc Maesschalck
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK