Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role oborových médií ve vzdělání studentů marketingu
Název práce v češtině: Role oborových médií ve vzdělání studentů marketingu
Název v anglickém jazyce: Role of specialized media outlets in higher education of future marketing professionals
Klíčová slova: Média, informační gramotnost, mediální gramotnost, studenti marketingu, marketingová média, oborová média, užívání médií
Klíčová slova anglicky: Media, Information literacy, media literacy, marketing students, marketing media, specialized media, media usage
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.08.2018
Datum zadání: 10.08.2018
Datum a čas obhajoby: 12.06.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2019
Oponenti: Mgr. Ing. David Klimeš, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce si klade za cíl popsat roli současných českých oborových médií v životě studentů a budoucích profesionálů z oblasti marketingové komunikace a public relations. Cílem práce je jednak zjistit vztah studentů k aktualitám v oboru včetně primárních zdrojů těchto informací, jednak prozkoumat konkrétní návyky a motivace užívat oborová média. Přínosem práce by mělo být zjištění, jestli studenti vůbec oborová média konzumují, jak často a do jaké míry, včetně užitku, který jim tato specializovaná média přinášejí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the bachelor thesis is to describe the role of present-day Czech marketing periodicals and online websites in the lives of students and future marketing and PR professionals. The aim of the thesis is not only to figure out student’s approach to current marketing news and information but also to explore the habits and motivations behind marketing media consumption. This bachelor thesis should provide evidence if students even read the local marketing media outlets and if yes, what needs are those periodicals fulfilling.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK