Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oligarchizace médií a její vliv na etiku novinářské práce
Název práce v češtině: Oligarchizace médií a její vliv na etiku novinářské práce
Název v anglickém jazyce: Oligarchization of the Media and its Influence on the Ethics of Journalism
Klíčová slova: Oligarchizace, oligarchové, mediální indikátory, etika, etické kodexy, mediální vlastnictví.
Klíčová slova anglicky: Oligarchization, oligarchs, press indicators, ethics, codes of ethics, media ownership.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.08.2018
Datum zadání: 08.08.2018
Datum a čas obhajoby: 22.09.2020 08:30
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2020
Oponenti: Mgr. Jan Miessler
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Použitá literatura
ARIFUDDIN, Muhammad Thaufan, 2017. Why Political Parties Colonize the Media in Indonesia: An Exploration of Mediatization. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik [online]. 20(1), 16-33 [cit. 2020-07-18]. DOI: 10.22146/jsp.17994. ISSN 2502-7883. Dostupné z: https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/17994
ARISTOTELÉS, 1998. Politika. 2. vyd. Praha: Rezek. ISBN 80-860-2710-4.
ASLUND, Anders, 1999. Why Has Russia's Economic Transformation Been So Arduous? In: Carnegie Endowment for International Peace [online]. Washington: Carnegie Endowment for International Peace [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://carnegieendowment.org/1999/04/28/why-has-russia-s-economic-transformation-been-so-arduous-pub-201
ASLUND, Anders, 2012. How Capitalism Was Built: The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia, the Caucasus, and Central Asia [online]. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press [cit. 2020-03-15]. ISBN 9781139207850. Dostupné z: https://www.cambridge.org/core/books/how-capitalism-was-built/6DE0658E9F2211E8B5A9CF380459D5FB
BALČYTIENĖOVÁ, Auksė, 2015. Oligarchization, de-Westernization and vulnerability: Media between democracy and authoritarianism in Central and Eastern Europe. Journal of Media, Cognition and Communication [online]. 3(1), University of Copenhagen [cit. 2020-02-02]. ISSN 2245-9855. Dostupné z: https://repository.lboro.ac.uk/articles/Oligarchization_de-westernization_and_vulnerability_media_between_democracy_and_authoritarianism_in_Central_and_Eastern_Europe_a_roundtable_discussion_/9475694
BECKER, Lee B., Tudor VLAD a Nancy NUSSEROVÁ, 2007. An Evaluation of Press Freedom Indicators. International Communication Gazette [online]. 69(1), 5-28 [cit. 2020-05-09]. DOI: 10.1177/1748048507072774. ISSN 1748-0485. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1748048507072774
BLEHOVÁ, Simona, 2014. Etické problémy súboru správ z Břeclavského deníku z hľadiska konzekvencializmu [online]. Brno [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/vskw8/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.
BOEYINK, David, 1994. Public Understanding, Professional Ethics, and the News: A Response to Jane Rhodes. Federal Communications Law Journal [online]. 47(1), 41-45 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=fclj
BREED, W., 1955. Social Control in the Newsroom: A Functional Analysis. Social Forces [online]. 33(4), 326-335 [cit. 2020-05-08]. DOI: 10.2307/2573002. ISSN 0037-7732. Dostupné z: https://academic.oup.com/sf/article-lookup/doi/10.2307/2573002
BRIGHAM, Alf Pratte, 1986. Terms of endearment owner ethics, JOAs, and editorial independence. Journal of Mass Media Ethics [online]. 2(1), 30-40 [cit. 2020-05-14]. DOI: 10.1080/08900528609358278. ISSN 0890-0523. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08900528609358278
BROGIOVÁ, Elda a Alina DOBREVAOVÁ, 2014. Monitoring Media Pluralism in Europe - Testing and Implementation of the Media Pluralism Monitor 2014. In: Centre for Media Pluralism and Media Freedom [online]. Centre for Media Pluralism and Media Freedom [cit. 2020-03-15]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/monitoring-media-pluralism-europe-testing-and-implementation-media-pluralism-monitor-2014
BROGIOVÁ, Elda et al., 2019. Assessing certain recent developments in the Hungarian media market through the prism of the Media Pluralism Monitor [online]. Badia Fiesolana: Centre for Media Pluralism and Media Freedom [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://cadmus.eui.eu/
CASSINELLI, C. W., 1953. The Law of Oligarchy. American Political Science Review [online]. 47(3), 773-784 [cit. 2020-05-10]. DOI: 10.2307/1952904. ISSN 0003-0554. Dostupné z: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0003055400076759/type/journal_article
CURTICE, John, 1999. Was it The Sun that won it again? The Influence of newspapers in the 1997 election campaign [online]. Colchester: Centre for Research into Elections and Social Trends [cit. 2020-05-09]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20070803144704/http://www.crest.ox.ac.uk/papers/p75.pdf
DAHL, Robert A., 1958. A Critique of the Ruling Elite Model. American Political Science Review [online]. 52(2), 463-469 [cit. 2020-02-24]. DOI: 10.2307/1952327. ISSN 0003-0554. Dostupné z: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0003055400073044/type/journal_article
DAVIS, Charles a Stephanie CRAFTOVÁ, 2000. New Media Synergy: Emergence of Institutional Conflicts of Interest. Journal of Mass Media Ethics [online]. 15(4), 219-231 [cit. 2020-07-18]. DOI: 10.1207/S15327728JMME1504_2. ISSN 0890-0523. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S15327728JMME1504_2
DJANKOV et al., Simeon, 2003. Who Owns the Media? Journal of Law and Economics [online]. 46(2), 341-381 [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://scholar.harvard.edu/shleifer/publications/who-owns-media
DLABÁČKOVÁ, Barbora, 2006. Úprava principu presumpce neviny v etických kodexech vybraných médií a novinářských organizací v ČR a ve světě [online]. Praha [cit. 2020-05-17]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/2040. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd.
DOWNS, Anthony, 1957. An Economic Theory of Political Action in a Democracy. Journal of Political Economy [online]. 65(2), 135–150 [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/1827369
ERIKSON, Robert S., Michael B. MACKUEN a James A. STIMSON, 2001. The Macro Polity [online]. Cambridge: Cambridge University Press [cit. 2020-07-18]. ISBN 9781139086912.
FRUTOSOVÁ, Ruth de a Diego GIANNONE, 2018. Methodological changes and challenges in the measurement of freedom of information. An analysis of the Reporters Without Borders and Freedom House indexes. Comunicação e Sociedade [online]. 33(10), 291-309 [cit. 2020-02-25]. DOI: 10.17231/comsoc.33(2018).2918. ISSN 2183-3575. Dostupné z: https://revistacomsoc.pt/article/view/1066
GIANNONE, Diego, 2014. The political and ideological dimension of the measurement of freedom of information. Assessing the interplay between neoliberalism and the Freedom of the Press Index. International Communication Gazette [online]. 76(6), 505-527 [cit. 2020-02-25]. DOI: 10.1177/1748048514538927. ISSN 1748-0485. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1748048514538927
GILENS, Martin a Benjamin I. PAGE, 2014. Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens. Perspectives on Politics [online]. 12(3), 564-581 [cit. 2020-07-18]. DOI: 10.1017/S1537592714001595. ISSN 1537-5927. Dostupné z: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1537592714001595/type/journal_article
GURIEV, Sergei a Andrei RACHINSKY, 2005. The Role of Oligarchs in Russian Capitalism. The Journal of Economic Perspectives [online]. 19(1), 131-150 [cit. 2020-02-16]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/4134996
HÁJEK, Roman, Sandra ŠTEFANIKOVÁ, Filip LÁB a Alice N. TEJKALOVÁ, 2015. Czech Journalists’ Refreshed Sense of Ethics in the Midst of Media Ownership Turmoil. Media and Communication [online]. 3(4), 52-61 [cit. 2020-07-18]. DOI: 10.17645/mac.v3i4.348. ISSN 2183-2439. Dostupné z: http://www.cogitatiopress.com/ojs/index.php/mediaandcommunication/article/view/348
HALLIN, Daniel C. a Paolo MANCINI, 2012. Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics [online]. Cambridge: Cambridge University Press [cit. 2020-07-18]. ISBN 9780511790867. Dostupné z: https://www.cambridge.org/core/books/comparing-media-systems/B7A12371782B7A1D62BA1A72C1395E43
HELLMAN, Joel S., 1998. Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions. World Politics [online]. 50(2), 203-234 [cit. 2020-07-18]. DOI: 10.1017/S0043887100008091. ISSN 0043-8871. Dostupné z: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0043887100008091/type/journal_article
HOOK, Sidney, 1933. Towards the Understanding of Karl Marx: A Revolutionary Interpretation [online]. London: Victor Gollancz [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: https://www.marxists.org/history/etol/writers/hook/1933/understanding-marx/index.htm
HUFFINGTON, Arianna, 2015. Communication: Media of the Future. MORSON, Gary Saul a Morton SCHAPIRO. The Fabulous Future?: America and the World in 2040 [online]. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, s. 175–182 [cit. 2020-07-18]. ISBN 978-0-8101-3197-2. Dostupné z: www.jstor.org/stable/j.ctt22727rx.16
CHERNENKO, Demid, 2019. Capital structure and oligarch ownership. Economic Change and Restructuring [online]. 52(4), 383-411 [cit. 2020-04-07]. DOI: 10.1007/s10644-018-9226-9. ISSN 1573-9414. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s10644-018-9226-9
KABEEROVÁ, Naila, 1999. The Conditions and Consequences of Choice: Reflections on the Measurement of Womenís Empowerment [online]. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http://www.unrisd.org/
KAUFMANN, Daniel, Joel S. HELLMAN, Geraint JONES a Mark A. SCHANKERMAN, 2000. Measuring Governance, Corruption, and State Capture: How Firms and Bureaucrats Shape the Business Environment in Transition Economies. SSRN [online]. European Bank for Reconstruction and Development [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=236214
KLIMKIEWICZ, Beata, 2015. Structural Media Pluralism and Ownership Revisited: The Case of Central and Eastern Europe. Journal of Media Business Studies [online]. 6(3), 43-62 [cit. 2020-05-14]. DOI: 10.1080/16522354.2009.11073488. ISSN 1652-2354. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/16522354.2009.11073488
LAMAY, Craig L., 2011. What works? The problem of program evaluation. In: PRICE, Monroe E., Susan ABBOTT a Libby MORGANOVÁ. Measures of Press Freedom and Media Contributions to Development: Evaluating the Evaluators [online]. Bern: Peter Lang US, s. 213-239 [cit. 2020-07-18]. ISBN 978-1-4331-1289-8. Dostupné z: https://www.peterlang.com/view/title/21672
LEACHOVÁ, Darcy K., 2005. The Iron Law of What Again? Conceptualizing Oligarchy across Organizational Forms. Sociological Theory, [online]. 23(3), 312-337 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/4148876
MARX, Karl, 2000 [1959]. Economic & Philosophic Manuscripts of 1844 [online]. Moskva: Progress Publishers [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Economic-Philosophic-Manuscripts-1844.pdf
MAŠKOVÁ, Irena, 2014. Obsahová a grafická analýza časopisů společnosti Ringier Axel Springer [online]. Praha [cit. 2020-05-18]. Dostupné z: https://is.vsh.cz/th/rr2k5/. Diplomová práce. Vysoká škola hotelová v Praze.
MCCHESNEY, Robert W., 1999. The New Global Media: It's a Small World of Big Conglomerates. In: Hartford Web Publishing [online]. Hartford Web Publishing [cit. 2020-05-13]. Dostupné z: http://www.hartford-hwp.com/archives/29/053.html
MCMANUS, John H., 1997. Who's responsible for journalism? Journal of Mass Media Ethics [online]. 12(1), 5-17 [cit. 2020-05-16]. DOI: 10.1207/s15327728jmme1201_1. ISSN 0890-0523. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327728jmme1201_1
MCMUNIGAL, Kevin C., 1997. Distinguishing Risk from Harm in Conflict of Interest. A periodical of the Center for the Study of Ethics [online]. 17(1), 2-4 [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: http://ethics.iit.edu/perspective/v17n1%20perspective.pdf
MICHELS, Robert, 2001 [1911]. Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy [online]. Ontario: Batoche Books [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/michels/polipart.pdf
MOLLOVÁ, Suzanne, 2015. Media transparency is the key in a world of challenges. In: WHITE, Aidan. Untold Stories: How Corruption and Conflicts of Interest Stalk the Newsroom [online]. London: Ethical Journalism Network, s. 15-20 [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://ethicaljournalismnetwork.org/resources/publications/untold-stories
MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat, 2015. O duchu zákonů. Praha: OIKOYMENH. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 978-80-7298-405-3.
MORCK, Randall, Daniel WOLFENZON a Bernard YEUNG, 2005. Corporate Governance, Economic Entrenchment, and Growth. Journal of Economic Literature [online]. 43(3), 655-720 [cit. 2020-07-18]. DOI: 10.1257/002205105774431252. ISSN 0022-0515. Dostupné z: https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/002205105774431252
MOSCA, Gaetano, 1939. The Ruling Class [online]. McGraw-Hul Book Company [cit. 2020-02-29]. Dostupné z: http://davidmhart.com/liberty/ClassAnalysis/Books/Mosca_RulingClass1939.pdf
MUNGIU-PIPPIDIOVÁ, Alina, 2003. From state to public service: The Failed Reform of State Television in Central Eastern Europe [online]. Budapest: Center for Policy Studies [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: http://pdc.ceu.hu/archive/00002249/01/media_2_pippidi.pdf
NAPOLI, Philip M., 2001. Foundations of communications policy : principles and process in the regulation of electronic media. Cresskill, N.J.: Hampton Press. ISBN 9781572733435.
NEILL, Jeremy S., 2011. Aristotle and American Oligarchy: A Study in Political Influence. In: TABACHNICK, David Edward a Toivo KOIVUKOSKI. On Oligarchy: Ancient Lessons for Global Politics [online]. London: University of Toronto Press, s. 24-46 [cit. 2020-03-01]. ISBN 978-144-2664-029. Dostupné z: www.jstor.org/stable/10.3138/9781442664029.6
PARETO, Vilfredo, 1935. The Mind and Society: The general form of society. Rahway, N. J.: Harcourt, Bace And Company.
PARETO, Vilfredo, 1966. Sociological Writings. London: Pall Mall Press.
PAYNE, James L., 1968. The Oligarchy Muddle. World Politics [online]. 20(3), 439-453 [cit. 2020-07-18]. DOI: 10.2307/2009776. ISSN 0043-8871. Dostupné z: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0043887100015100/type/journal_article
PEPPIATT, Rich, 2015. The self-inflicted wounds that point to enemies within media. In: WHITE, Aidan. Untold Stories: How Corruption and Conflicts of Interest Stalk the Newsroom [online]. London: Ethical Journalism Network, s. 69-74 [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://ethicaljournalismnetwork.org/resources/publications/untold-stories
PICARD, Robert G., Mart OTS a Madison FORSANDEROVÁ, 2016. Media Ownership and Concentration in Sweden. NOAM, Eli M. Who Owns the World's Media? [online]. Oxford: Oxford University Press, 2016-01-01, s. 338-357 [cit. 2020-07-18]. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199987238.003.0013. ISBN 9780199987238. Dostupné z: http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199987238.001.0001/acprof-9780199987238-chapter-13
PIKETTY, Thomas, 2014. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 978-0-674-43000-6.
SIEBERT, Fred S., Theodore PETERSON a Wilbur SCHRAMM, 1984. Four Theories of the Press: The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet Communist Concepts of What the Press Should Be and Do [online]. Chicago: University of Illinois Press [cit. 2020-05-14]. ISBN 978-0-252-05105-0. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/10.5406/j.ctv1nhr0v
SJØVAAGOVÁ, Helle, 2016. Media diversity and the global superplayers: operationalising pluralism for a digital media market. Journal of Media Business Studies [online]. 13(3), 170-186 [cit. 2020-04-07]. DOI: 10.1080/16522354.2016.1210435. ISSN 1652-2354. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16522354.2016.1210435
SNEED, Don a Daniel RIFFE, 1991. The publisher-public official : real or imagined conflict of interest?. New York: Praeger. ISBN 9780275940874.
STAGGENBORGOVÁ, Suzanne, 1988. The Consequences of Professionalization and Formalization in the Pro-Choice Movement. American Sociological Review [online]. 53(4), 585-605 [cit. 2020-04-07]. DOI: 10.2307/2095851. ISSN 00031224. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2095851?origin=crossref
STREMLAUOVÁ, Nicole, 2011. Towards a new approach to evaluation. In: PRICE, Monroe E., Susan ABBOTT a Libby MORGANOVÁ. Measures of Press Freedom and Media Contributions to Development: Evaluating the Evaluators [online]. Bern: Peter Lang US, s. 191–209 [cit. 2020-07-18]. ISBN 978-1-4331-1289-8. Dostupné z: https://www.peterlang.com/view/title/21672
ŠIMUNJAKOVÁ, Maja, 2016. Monitoring political independence of public service media: comparative analysis across 19 European Union Member States. Journal of Media Business Studies [online]. 13(3), 153-169 [cit. 2020-05-14]. DOI: 10.1080/16522354.2016.1227529. ISSN 1652-2354. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16522354.2016.1227529
ŠTĚTKA, Václav, 2012. From Multinationals to Business Tycoons. The International Journal of Press/Politics [online]. 17(4), 433-456 [cit. 2020-01-18]. DOI: 10.1177/1940161212452449. ISSN 1940-1612. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1940161212452449
ŠTĚTKA, Václav, 2013. Media Ownership and Commercial Pressures. Resource Centre on Media Freedom in Europe [online]. Resource Centre on Media Freedom in Europe [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: http://mde.politics.ox.ac.uk/images/Final_reports/stetka_2013_final%20report_posted.pdf
VAN PRAAG, Philip, 2017. Politics and Media. In: Political Science and Changing Politics [online]. Amsterdam University Press, 2017-10-31, s. 201-224 [cit. 2020-05-14]. DOI: 10.2307/j.ctt1zqrmq0.13. ISBN 9789048539208. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctt1zqrmq0.13
VLTAVA LABE MEDIA, 2017. ETICKÝ KODEX společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s. In: Denik.cz [online]. Praha: VLTAVA LABE MEDIA [cit. 2020-05-17]. Dostupné z: https://g.denik.cz/112/39/vlm-eticky-kodex-2017.pdf
VLTAVA LABE MEDIA, nedatováno. VYDAVATELSKÁ DOKTRÍNA. In: Denik.cz [online]. Praha: VLTAVA LABE MEDIA [cit. 2020-05-17]. Dostupné z: https://g.denik.cz/112/db/vlm-vydavatelska-doktrina.pdf
WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, 2010. Vybrané aspekty strukturální transformace českého lokálního a regionálního tisku po roce 1989 [online]. Brno [cit. 2020-05-17]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/wl723/. Disertační práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.
WHITTEN, David O., 2002. Russian Robber Barons: Moscow Business, American Style. European Journal of Law and Economics [online]. 13(3), 193-201 [cit. 2020-03-01]. DOI: 10.1023/A:1014766315708. ISSN 09291261. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1023/A:1014766315708
WILKINSOVÁ, Lee, 1995. Covering Antigone: Reporting on Conflict of Interest. Journal of Mass Media Ethics [online]. 10(1), 23-36 [cit. 2020-05-14]. DOI: 10.1207/s15327728jmme1001_2. ISSN 0890-0523. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327728jmme1001_2
WINTERS, Jeffrey A. a Benjamin I. PAGE, 2009. Oligarchy in the United States? Perspectives on Politics [online]. 7(4), 731-751 [cit. 2020-07-18]. DOI: 10.1017/S1537592709991770. ISSN 1537-5927. Dostupné z: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1537592709991770/type/journal_article
WINTERS, Jeffrey A., 2012. Oligarchy [online]. Cambridge: Cambridge University Press [cit. 2020-02-09]. ISBN 9780511793806. Dostupné z: https://www.cambridge.org/core/books/oligarchy/5CC556B4483F7F3FDE1CADF928C04671
ZENGOVÁ, Yuan, 2019. Crisis in media business models threatens long-standing ethical practices. Media Asia [online]. 45(1-2), 10-13 [cit. 2020-05-03]. DOI: 10.1080/01296612.2017.1527563. ISSN 0129-6612. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01296612.2017.1527563
Použité prameny
AGROFERT, 2018. Etický kodex koncernu Agrofert. In: Agrofert [online]. Praha: Agrofert [cit. 2020-05-17]. Dostupné z: https://www.agrofert.cz/sites/default/files/prilohy/1_eticky_kodex_v_cestine_cz_version.pdf
BEZOS, Jeff, 2013. Jeff Bezos on Post purchase. In: The Washington Post [online]. Washington: The Washington Post [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/national/jeff-bezos-on-post-purchase/2013/08/05/e5b293de-fe0d-11e2-9711-3708310f6f4d_story.html
CAMPBELL, Zach, 2018. Is a European government censoring independent media? In: Columbia Journalism Review [online]. New York: Columbia Journalism Review [cit. 2020-02]. Dostupné z: https://www.cjr.org/watchdog/censorship-media.php
CYPRICH, Pavel, Jaroslav GAVENDA a Karel HRUBEŠ, 2017. Babiš se na nové nahrávce s novinářem baví o nejcitlivějším případu současnosti. In: Seznam Zprávy [online]. Praha: Seznam Zprávy [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/na-internetu-se-objevila-nova-nahravka-andreje-babise-s-novinarem-mf-dnes-31082
CZECH NEWS CENTER, 2017. Etický kodex společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. In: CZECH NEWS CENTER [online]. Praha: CZECH NEWS CENTER [cit. 2020-05-16]. Dostupné z: http://m.aimg.sk/ras-cz/8-origin-2549629.pdf
DES DÉSERTSOVÁ, Sophie, 2019. Faut-il avoir peur de Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque qui bouscule la presse française ? In: Vanity Fair [online]. Vanity Fair [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/story/article-mag-faut-il-avoir-peur-de-daniel-kretinsky-le-milliardaire-tcheque-qui-bouscule-la-presse-francaise-/5293
DUMENCO, Simon, 2013. The Brutal Truth About Jeff Bezos' Purchase of the Washington Post. In: Ad Age [online]. Detroit: Ad Age [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://adage.com/article/the-media-guy/brutal-truth-jeff-bezos-buying-washington-post/243521
ECHO24.CZ, 2015. 51 novinářů, kteří opustili za Babiše MF DNES a LN. In: Echo24.cz [online]. Praha: Echo24.cz [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://echo24.cz/a/wGuWL/51-novinaru-kteri-opustili-za-babise-mf-dnes-a-ln
EVROPSKÁ UNIE, 2018. Flash Eurobarometer 464 [online]. Brussels: European Union [cit. 2020-07-18]. ISBN 978-92-79-81900-1. Dostupné z: https://ec.europa.eu/
FALLOWS, James, 2013. Why the Sale of The Washington Post Seems So Significant. In: The Atlantic [online]. Washington: The Atlantic [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/08/why-the-sale-of-the-washington-post-seems-so-significant/278383/
Forbes, 2020. World’s Billionaires List. In: Forbes [online]. Jersey City: Forbes Media [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.forbes.com/billionaires/
FRANKEL, Todd C., 2015. Is it really that hard to work at Amazon? In: The Washington Post [online]. Washington: The Washington Post [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2015/08/17/is-it-really-that-hard-to-work-at-amazon/
FREEDOM HOUSE, 2019a. Freedom and Media 2019 Methodology. In: Freedom House [online]. Washington: Freedom House [cit. 2020-03-05]. Dostupné z: https://freedomhouse.org/report/freedom-and-media-2019-methodology
FREEDOM HOUSE, 2019b. Slovakia. In: Freedom House [online]. Freedom House [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://freedomhouse.org/country/slovakia/freedom-world/2019
FREEDOM HOUSE, 2019c. Czech Republic. In: Freedom House [online]. Washington: Freedom House [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://freedomhouse.org/country/czech-republic/freedom-world/2019
FREEDOM HOUSE, 2019d. United States. In: Freedom House [online]. Washington: Freedom House [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://freedomhouse.org/country/united-states/freedom-world/2019
FREY, Eric, 2018. Herbert Kickl und die Medien: Ein Minister versteckt sich. In: Der Standard [online]. Wien: Der Standard [cit. 2020-05-15]. Dostupné z: https://www.derstandard.at/story/2000088024085/kickl-und-die-medien-ein-minister-versteckt-sich
HANSON, Victor Davis, 2017. Silicon Valley Billionaires Are the New Robber Barons. In: Townhall [online]. Townhall [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: shorturl.at/bvNTY
HAVLOVÁ, Alžběta a David BERNARDY, 2013. Babiš sliboval, že se novinářům z Mafry nebude plést do práce. Vydrželo mu to pár hodin. In: IRozhlas.cz [online]. Praha: iRozhlas.cz [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/babis-sliboval-ze-se-novinarum-z-mafry-nebude-plest-do-prace-vydrzelo-mu-to-par-hodin_201306290610_dbernardy
HORÁK, Jan, 2020. Naděje Jaromíra Soukupa. Jeho hnutí stopku nedostalo, vliv mělo i náhlé úmrtí Kubery. Aktuálně.cz [online]. Praha: Aktuálně.cz [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/soud-politickemu-hnuti-list-jaromira-soukupa-nepozastavil-ci/r~7b130f84735611eaa25cac1f6b220ee8/
IREX, 2016. Media Sustainability Index. In: IREX [online]. Washington: IREX [cit. 2020-03-05]. Dostupné z: https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/media-sustainability-index-europe-eurasia-2016-cover.pdf.pdf
IREX, 2017. Vibrant Information for Just, Prosperous, and Inclusive Societies [online]. Washington: IREX [cit. 2020-03-05]. Dostupné z: https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/vibrant-information-paper.pdf
IREX, 2019. Media Sustainability Index [online]. Washington: IREX [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.irex.org/
JILANI, Zaid, 2015. The Washington Post Goes Silent on Amazon.com Labor Abuses After Its Owner Buys Them Out. In: AlterNet [online]. AlterNet [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.alternet.org/2015/10/washington-post-goes-silent-amazoncom-labor-abuses-after-its-owner-buys-them-out/
JOHNSON, Adam H. [so THATS why oligarchs…] In: Twitter [online]. 17. srpna 2015 23:35 [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://twitter.com/adamjohnsonNYC/status/633391776456421376
KANTOROVÁ, Jodi a David STREITFELD, 2015. Inside Amazon: Wrestling Big Ideas in a Bruising Workplace. In: The New York Times [online]. New York: The New York Times [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2015/08/16/technology/inside-amazon-wrestling-big-ideas-in-a-bruising-workplace.html
KLUDT, Tom. [WaPo spokesperson to…] In: Twitter [online]. 17. srpna 2015 23:00 [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://twitter.com/TomKludt/status/633382971391787008
KUBÁNIOVÁ, Eva, 2020. Kauza Kuciak: střelec Marček stráví 23 let ve vězení. Investigace.cz [online]. Praha: Investigace.cz [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://www.investigace.cz/kauza-kuciak-strelec-marcek-stravi-23-let-ve-vezeni/
KURTZ, Howard, 2000. AOL: Love at First Byte. In: The Washington Post [online]. Washington: The Washington Post [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/wp-srv/style/feed/a29552-2000jan11.htm
Le Temps, 2013. Sofia à l’heure d’une petite révolution. In: Le Temps [online]. Lausanne: Le Temps [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: https://www.letemps.ch/monde/sofia-lheure-dune-petite-revolution
LEONARD, Andrew, 2013. The iceberg just rescued the Titanic. In: Salon.com [online]. Salon.com [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.salon.com/2013/08/06/the_iceberg_just_rescued_the_titanic/
LIDOVKY.CZ, 2013. Hospodářské noviny povede Jašminský, iHned Čermák. In: Lidovky.cz [online]. Praha: lidovky.cz [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/byznys/media/sefredaktorem-hospodarskych-novin-bude-martin-jasminsky-ihned-povede-milos-cermak.A131126_134155_ln-media_mct
LIDOVKY.CZ, 2014. Vydavatelství Ringier Axel Springer CZ se přejmenovalo na Czech News Center. In: Lidovky.cz [online]. Praha: lidovky.cz [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/byznys/media/ringier-axel-springer-cz-se-prejmenoval-na-czech-news-center.A140609_200359_ln-media_ele
MAFRA, 2013. Vydavatelský kodex médií provozovaných společností MAFRA, a.s. In: MAFRA [online]. Praha: MAFRA [cit. 2020-05-17]. Dostupné z: https://redakcni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=365699
MAFRA, 2014. Etický kodex novinářů mediální skupiny MAFRA. In: MAFRA [online]. Praha: MAFRA [cit. 2020-05-17]. Dostupné z: https://redakcni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=346756
MEDIAGURU, 2016. VLP se po vnitřní fúzi změní na Vltava Labe Media. In: Mediaguru [online]. Praha: Mediaguru [cit. 2020-05-05]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2016/06/vlp-se-po-vnitrni-fuzi-zmeni-na-vltava-labe-media/#.V72wKPmLSUk
MEDIAGURU, 2019. Aktualizovaná mapa vlastníků českých médií. In: Mediaguru [online]. Praha: Mediaguru [cit. 2020-05-05]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/03/aktualizovana-mapa-vlastniku-ceskych-medii/
MEDIA PLURALISM MONITOR, 2018. http://monitor.cmpf. eui.eu. In: Centre For Media Pluralism And Media Freedom [online]. Centre For Media Pluralism And Media Freedom [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/60773/CMPF_PolicyReport2017.pdf?sequence=4
MF DNES, 2002. Etický kodex novinářů MF DNES a iDNES.cz. In: MF DNES [online]. Praha: MAFRA [cit. 2020-05-17]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20110220052827/http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?y=mfdnes/eticky-kodex.htm
MIKULKA, Milan, 2015. Chceme mediální štít. Hospodářské noviny. 2015(077), 10-11.
NARGUET, Guillaume, 2020. Daniel Kretinsky, le milliardaire insaisissable. In: L'Express [online]. Paris: L'Express [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/daniel-kretinsky-le-milliardaire-insaisissable_2116317.html
NAURECKAS, Jim, 2003. MSNBC’s Racism Is OK, Peace Activism Is Not. In: Fair.org [online]. New York: Fairness & Accuracy In Reporting [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://fair.org/extra/msnbcs-racism-is-ok-peace-activism-is-not/
PRAUS, Lucia, 2020. Pod Ficem se třásla židle už roky. Směr položila vražda Kuciaka i kauza Gorila. Aktuálně.cz [online]. Praha: Aktuálně.cz [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/fico-volby-smer-prohra/r~71567f545bc711eaa6f6ac1f6b220ee8/

RAUCH, Jonathan, 2014. Sponsored Journalism May Transform Journalists into Commodities. In: Brookings [online]. Washington: Brookings Institution [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.brookings.edu/blog/up-front/2014/10/17/sponsored-journalism-may-transform-journalists-into-commodities/
REPORTÉŘI BEZ HRANIC, 2016a. Media Oligarchs go Shopping [online]. Reporters Without Borders [cit. 2020-02-07]. Dostupné z: https://rsf.org/sites/default/files/oligarchs_eng.pdf
REPORTÉŘI BEZ HRANIC, 2016b. RSF SURVEY 2016. In: Reportéři bez hranic [online]. Paris: Reportéři bez hranic [cit. 2020-03-03]. Dostupné z: https://rsf.org/sites/default/files/rsf_survey_en.pdf
REPORTÉŘI BEZ HRANIC, 2019a. Finland. In: Reportéři bez hranic [online]. Paris: Reportéři bez hranic [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: https://rsf.org/en/finland
REPORTÉŘI BEZ HRANIC, 2019b. Bulgaria. In: Reportéři bez hranic [online]. Paris: Reportéři bez hranic [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: https://rsf.org/en/finland
REPORTÉŘI BEZ HRANIC, 2019c. Czech Republic. In: Reportéři bez hranic [online]. Paris: Reportéři bez hranic [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: https://rsf.org/en/czech-republic
REPORTÉŘI BEZ HRANIC, 2019d. North Macedonia. In: Reportéři bez hranic [online]. Paris: Reportéři bez hranic [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: https://rsf.org/en/north-macedonia
REPORTÉŘI BEZ HRANIC, 2019e. France. In: Reportéři bez hranic [online]. Paris: Reportéři bez hranic [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: https://rsf.org/en/france
REPORTÉŘI BEZ HRANIC, 2019f. Italy. In: Reportéři bez hranic [online]. Paris: Reportéři bez hranic [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: https://rsf.org/en/italy
REPORTÉŘI BEZ HRANIC, 2019g. Sweden. In: Reportéři bez hranic [online]. Paris: Reportéři bez hranic [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: https://rsf.org/en/sweden

REPORTÉŘI BEZ HRANIC, [2020a]. The World Press Freedom Index. In: Reportéři bez hranic [online]. Paris: Reportéři bez hranic [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://rsf.org/en/world-press-freedom-index
REPORTÉŘI BEZ HRANIC, [2020b]. Detailed methodology. In: Reportéři bez hranic [online]. Paris: Reportéři bez hranic [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://rsf.org/en/detailed-methodology
RINGIER AXEL SPRINGER MEDIA AG, 2011. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG. In: Blesk.cz [online]. Praha: Ringier Axel Springer Media [cit. 2020-05-18]. Dostupné z: http://img.blesk.cz/static/pdf/78/5/2/785251.pdf
SHAFER, Jack, 2018. Trump Is Right. It Is the Amazon Washington Post. In: Politico [online]. Arlington County: Politico [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.politico.com/magazine/story/2018/04/04/trump-amazon-washington-post-jeff-bezos-217774
SCHWARTZENBERG, Emmanuel, 2018. Kretinsky, l'oligarque viserait «Le Monde» pour s'emparer d'Engie. In: Mediapart [online]. Paris: Mediapart [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://blogs.mediapart.fr/emmanuel-schwartzenberg/blog/221018/kretinsky-loligarque-viserait-le-monde-pour-semparer-dengie
SOUCHON, Denis, 2017. L’oligarque des médias Vincent Bolloré contre Benoît Collombat, journaliste du service public. In: Acrimed [online]. Paris: Acrimed [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.acrimed.org/L-oligarque-des-medias-Vincent-Bollore-contre
SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, 1999. Etický kodex. In: Syndikát novinářů České republiky [online]. Praha: Syndikát novinářů České republiky [cit. 2020-05-16]. Dostupné z: https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/
TABERY, Erik, 2013. Editorial: Bakala, OKD a Respekt. In: Respekt [online]. Praha: Respekt [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/tydenik/2013/39/editorial-bakala-okd-a-respekt
TABERY, Erik, 2014. Editorial: V ostřelovaném městě. In: Respekt [online]. Praha: Respekt [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/tydenik/2014/36/editorial-v-ostrelovanem-meste
TSOLOVA, Tsvetelia, 2013. Bulgarians protests over media magnate as security chief. In: Reuters [online]. New York: Thomson Reuters [cit. 2020-03-02]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-bulgaria-government-idUSBRE95D0ML20130614
TRUMP, Donald. [The Amazon Washington…] In: Twitter [online]. 23. července 2018a 15:21 [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1021384752136409088
TRUMP, Donald. [...does not include…] In: Twitter [online]. 31. března 2018b 14:52 [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/980065419632566272
VÁLKOVÁ, Hana, 2013. Economia propustí sto lidí, končí i šéfredaktor Hospodářských novin. In: IDnes.cz [online]. Praha: iDnes.cz [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/novinari/hana-valkova.N1953
Worldometer, 2020. WORLD POPULATION [online]. Worldometer [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.worldometers.info/
WEALTH-X, 2019. Ultra Wealthy Population Analysis. In: Wealth-X [online]. New York: Wealth-X [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.wealthx.com/report/world-ultra-wealth-report-2019/
ŽÍDEK, Bohumír, 2019. Zaparkovaný Agrofert: Zisky patří Babišovi, dohlíží jeho manželka a právník. Novinky [online]. Praha: Novinky [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/zaparkovany-agrofert-zisky-patri-babisovi-dohlizi-jeho-manzelka-a-pravnik-40305752
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá problémem oligarchizace médií a jejím vlivem na etiku novinářské práce. Na základě syntézy dosavadních teoretických konceptů je v textu představena užší definice termínů oligarcha a mediální oligarcha. Na tomto teoretickém základě je pak prostřednictvím komparace metodologií tří mediálních indikátorů – Svoboda a média Freedom House, Index svobody tisku Reportérů bez hranic a Monitor plurality médií Centra pro pluralitu médií a svobodu médií – vyhodnocena situace ve 31 vybraných evropských zemích z pohledu oligarchizace médií. Ta je považována především za problém postkomunistických a postkoloniálních zemí a tento předpoklad diplomová práce testuje. Problém etiky novinářské práce na pozadí oligarchizace médií je představen v teoretické i praktické rovině, a to na základě chronologické komparace etických kodexů tří vybraných mediálních koncernů – MAFRA, Vltava Labe Media a Czech News Center, u kterých došlo ke změně vlastníka z nadnárodního koncernu k oligarchovi nebo oligarchické skupině.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with the problem of media oligarchization and its influence on the ethics of journalism. Based on the synthesis of existing theoretical concepts, a narrower definition of the terms oligarch and media oligarch is presented in the text. On this theoretical basis, the situation in 31 selected European countries from the point of view of media oligarchization is evaluated by comparing the methodologies of three media indicators - Freedom House’s Freedom and the Media, Reporters Without Borders’s Press Freedom Index and Centre for Media Pluralism and Media Freedom’s Media Pluralism Monitor. This is considered primarily a problem of post-communist and post-colonial countries, and the diploma thesis tests this assumption. The problem of ethics of journalistic work within the scope of media oligarchization is presented on a theoretical as well as practical level, based on a chronological comparison of ethical codes of three selected media groups - MAFRA, Vltava Labe Media and Czech News Center, which changed ownership from a multinational group to an oligarch or an oligarchic group.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK