Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohybové hry ve volejbalové přípravce na 1.stupni základní školy
Název práce v češtině: Pohybové hry ve volejbalové přípravce na 1.stupni základní
školy
Název v anglickém jazyce: Movement Games, Volleyball, for the Lower Grades of Primary Schools
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jeroným Hájek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2006
Datum zadání: 07.02.2006
Datum a čas obhajoby: 17.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Věra Kuhnová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK