Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zjištění úpadku v insolvenčním řízení
Název práce v češtině: Zjištění úpadku v insolvenčním řízení
Název v anglickém jazyce: The Bankruptcy Detection in Insolvency Proceedings
in the Czech Republic
Klíčová slova: úpadek, insolvenční návrh, rozhodnutí o insolvenčním návrhu
Klíčová slova anglicky: bankruptcy, insolvency petition, decision on declaration of insolvency
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.07.2018
Datum zadání: 18.07.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.07.2018
Datum a čas obhajoby: 27.03.2019 13:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 232
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.03.2019
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK