Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Svatby organizované svatební agenturou. Etnografická studie
Název práce v češtině: Svatby organizované svatební agenturou. Etnografická studie
Název v anglickém jazyce: Weddings organized by wedding agency. Etnographic study
Klíčová slova: svatba, láska, moc, gender, tradice, svatební agentura, finanční kapitál
Klíčová slova anglicky: wedding, love, power, gender, tradition, wedding agency, financal capital
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.06.2018
Datum zadání: 22.06.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK