Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Podpůrný materiál v terapii vyprávění příběhu se získanou narušenou komunikační schopností
Název práce v češtině: Podpůrný materiál v terapii vyprávění příběhu se získanou
narušenou komunikační schopností
Název v anglickém jazyce: Support Material for Therapy Narration of a Story for Gained Communicative Ability
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2006
Datum zadání: 01.02.2006
Datum a čas obhajoby: 23.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Jana Sýsová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK