Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným postižením
Název práce v češtině: Klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným postižením
Název v anglickém jazyce: Paralympic classification in table tennis players with physical impairments
Klíčová slova: zdravotní postižení, hodnocení, paralympijské hry, klasifikátor, sportovní třídy, způsobilost
Klíčová slova anglicky: health impairment, evaluation, paralympic games, classifier, sport classes, eligibility
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.06.2018
Datum zadání: 20.06.2018
Datum a čas obhajoby: 06.05.2019 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:01.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 06.05.2019
Oponenti: PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK