Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou spastická paraparéza na podkladě intradurálního meningeomu
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou spastická paraparéza na podkladě intradurálního meningeomu
Název v anglickém jazyce: The case study of physiotherapeutical treatment of the patient with a diagnosis of spastic paraparesis as a result of intradural meningioma
Klíčová slova: míšní tumor, hrudní páteř, spasticita, paraparéza, dolní končetiny, fyzioterapie
Klíčová slova anglicky: spinal tumor, thoracic spine, spasticity, paraparesis, lower limbs, physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vendula Nechvátalová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.06.2018
Datum zadání: 07.06.2018
Datum a čas obhajoby: 15.05.2019 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:03.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2019
Oponenti: Mgr. Kateřina Kolářová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK