Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Válka a láska z pohledu prozaických děl Ericha Marii Remarqua
Název práce v češtině: Válka a láska z pohledu prozaických děl Ericha Marii Remarqua
Název v anglickém jazyce: War and love from the perspective prosaic novels of Erich Maria Remarque
Klíčová slova: Erich Maria Remarque, Na západní frontě klid, Tři kamarádi, válka, přátelství, láska
Klíčová slova anglicky: Erich Maria Remarque, All quiet on the western front, Three friends, war, friendship, love
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Helena Kupcová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2018
Datum zadání: 30.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.06.2018
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Osnova:

1) Informace o autorovi =) životopis, zajímavosti, inspirace k napsání knih, pozastavení se nad ostatními díly + přiblížení divákovi (důvod vzniku, stručný rozbor témat)

2) Na západní frontě klid – rozbor (důvod napsání, obsah, význam knihy, hlavní myšlenka, nástin historického kontextu)

3) Tři kamarádi – rozbor (důvod napsání, obsah, význam knihy, hlavní myšlenka, nástin poválečné doby)

4) Porovnání – Na západní frontě klid vs. Tři kamarádi

5) Společné Remarquovy prvky + poukázání na ostatní díla, propojení společných znaků, přínos děl pro společnost
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury:
REMARQUE, Erich Maria. Na západní frontě klid. Naše vojsko, Praha 1967.
REMARQUE, Erich Maria. Tři kamarádi. Praha 2012.
REMARQUE, Erich Maria. Tři kamarádi. Praha 1962.
REMARQUE, Erich Maria. Čas žít čas umírat. Odeon, Praha 1986.
VECHEC, Paul. Ericha Maria Remarque – stručný životopis velkého romantika. Tribun EU s.r.o., Brno 2009.
SCHOLLA, Joachim. Slavné romány 20. století. Slovart 2006.
Předběžná náplň práce
Předběžnou náplní bakalářské práce je na začátek uvést několik informací o životě spisovatele Ericha Maria Remarqua. Shrnout jeho životopis a zmínit inspiraci k napsání děl. Poté se chci věnovat konkrétním dvěma knihám, převážně Na západní frontě klid a Tři kamarádi. V závěru se budu snažit poukázat na společné znaky autorových děl a na jejich přínos společnosti a literatuře.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The first part of the bachelor thesis is focused on the life of writer Erich Maria Remarque. It summarizes his life and mentions inspiration for his writing and work. The second part of the thesis is focused on two of his books - All quiet on the Western front and The Three Friends. In this part, I try to point out the common features of Remarque´s work and their contribution to the society and to literature.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK