Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klavírní tvorba polských skladatelů po Chopinovi
Název práce v češtině: Klavírní tvorba polských skladatelů po Chopinovi
Název v anglickém jazyce: Piano works of Polish composers after Chopin
Klíčová slova: Karol Szymanowski, Theodor Leszetycki, Józef Wienawski, Henryk Jarecki, Maurycy Moszkowski, Ludomir Różycki, Artur Rubinstein, Witold Lutoslawski, Henryk Jarecki, Juliusz Zarębski, Roman Statkowski, Henryk Melcer - Szczawiński, Ignacy Jan Paderewski, IgnacyFriedman, Wladysław Szpilman, Wojciech Killar, Krzysztof Penderecki, Ukázka, Tvorba, Dílo,Hudba, Koncert, Klavír, Skladba, Hra, Technika.
Klíčová slova anglicky: Karol Szymanowski, Theodor Leszetycki, Józef Wienawski, Henryk Jarecki, Maurycy Moszkowski, Ludomir Różycki, Artur Rubinstein, Witold Lutoslawski, Henryk Jarecki, Juliusz Zarębski, Roman Statkowski, Henryk Melcer - Szczawiński, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Friedman, Wladysław Szpilman, Wojciech Killar, Krzysztof Penderecki, Demonstration, Creation, Work, Music, Concert, Piano, Composition, Skill, Technique
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Kozánková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.04.2018
Datum zadání: 20.04.2018
Datum a čas obhajoby: 29.05.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. MgA. Jana Palkovská
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je přiblížit informace o polských významných skladatelích po Chopinovi. Práca obsahuje přehled o živote, díle, a popisuje jednotlivé ukázky klavírní tvorby a techniku práce skladatelů. V jednotlivých vybraných částích skladeb společně nahlédneme do stylů a charakteru tvorby polských pianistů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the diploma thesis is to bring information about Polish famous composers after Chopin. The work contains an overview of life, work, and describes individual examples of piano and composer work. We look at the styles and character of Polish pianists together in selected parts of the compositions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK