Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teaching Religion in Czech schools - a pragmatic approach
Název práce v češtině: Výuka náboženství v českých školách - pragmatický přístup
Název v anglickém jazyce: Teaching Religion in Czech schools - a pragmatic approach
Klíčová slova: světová náboženství, pragmatismus, John Dewey, John Gatto, učebnice, prag. pedagogika, praxe, zkušenost
Klíčová slova anglicky: world religions, pragmatism, John Dewey, John Gatto, textbooks, pragmatic pedagogy, praxis, experience
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: HTF - Katedra filozofie (28-05)
Vedoucí / školitel: Gerald Robert Ostdiek, BA, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2018
Datum zadání: 18.04.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.04.2018
Datum a čas obhajoby: 22.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2020
Oponenti: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
DEWEY, John. Democracy and Education [online]. The Pennsylvania State University: The Pennsylvania State University, 2001 [quoted 2020-07-12]. Available:https://nsee.memberclicks.net/assets/docs/KnowledgeCenter/BuildingExpEduc/BooksReports/10.%20democracy%20and%20education%20by%20dewey.pdf

GATTO, John Taylor. Dumbing Us Down. 2. edition. Gabriola Island, United States: New Society Publishers, 2017. ISBN 0865718547.

JAMES, William. The varieties of religious experience: a study in human nature. New York: New American Library of World Literature, [1958].

POSTMAN, Neil and Charles WEINGARTNER. Teaching As a Subversive Activity. Random House, 1969. ISBN 0385290098.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK