Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kinetic Monte Carlo Simulations in Physics of Thin Films: from Growth to Electronic Properties
Název práce v češtině: Kinetické Monte Carlo simulace ve fyzice tenkých vrstev: od růstu k elektronickým vlastnostem
Název v anglickém jazyce: Kinetic Monte Carlo Simulations in Physics of Thin Films: from Growth to Electronic Properties
Klíčová slova: Kinetické Monte Carlo|Pulzní Laserová Depozice|Polarony
Klíčová slova anglicky: Kinetic Monte Carlo|Pulsed-Laser Deposition|Polarons
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2018
Datum zadání: 27.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2018
Datum a čas obhajoby: 11.09.2023 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:12.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2023
Oponenti: prof. Dr. Paweł Szabelski
  doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Zásady pro vypracování
Hlavním cílem práce bude zkoumání procesů probíhající při pulzních metodách depozice tenkých vrstev a tenkovrstvových systémů. Pozornost bude též věnována postupům počítačové fyziky s cílem přispět k rozvoji metodiky počítačové fyziky, zejména v oblasti zpracování obrazů pomocí algoritmů matematického modelování a Fourierovy optiky.
Seznam odborné literatury
J.M. Haile: Molecular Dynamics Simulation, John Wiley and Sons, New York 1992.
D.P. Kroese, T. Taimre, Z.I. Botev: Handbook of Monte Carlo Methods, Wiley, Hoboken 2011.
C.K. Birdsall, A.B. Langdon: Plasma Physics via Computer Simulation, Taylor and Francis, New York 2005.
K. Ohno, K. Esfarjani, Y. Kawazoe: Computational Materials Science. Springer, Berlin 1999.
Další literatura dle dohody s vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat studiem fyzikálních a chemických procesů probíhajících na površích pevných látek reálných materiálů při spojité i pulzní depozici vrstev. Těžištěm práce bude pochopení základních mechanismů, které depozici vrstev ovlivňují. Práce bude zaměřena především na plazmatickou pulzní deposici a v menší míře i na laserovou pulzní depozici a vakuové napařování.

Metodikou práce budou různé postupy počítačové fyziky – metody molekulární dynamiky, Monte Carlo a hybridní metody při tvorbě modelů růstu nespojitých kovových vrstev a nanokompozitních vrstev struktury kov/dielektrikum, resp. kov/polovodič, a metody zpracování obrazu při vyhodnocování morfologie vytvářených vrstev. Práce bude podpořena projektem GAUK „Studium fyzikálních procesů probíhajících při vytváření tenkých vrstev různých materiálů spojitými i pulzními metodami“.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK