Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití sportovních osobností pro marketingovou komunikaci značky Mr. Sailor
Název práce v češtině: Využití sportovních osobností pro marketingovou komunikaci značky Mr. Sailor
Název v anglickém jazyce: Using sport celebrities for marketing comunication of the brand Mr. Sailor
Klíčová slova: Mr. Sailor, ambasador, sportovní osobnost
Klíčová slova anglicky: Mr. Sailor, ambassador, sports personality
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.02.2018
Datum zadání: 14.02.2018
Datum a čas obhajoby: 16.01.2020 09:40
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:06.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2020
Oponenti: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce je vytvořit koncept pro využití sportovních osobností formou sponzorování značkou Mr. Sailor. Na základě informací o jednotlivých sportovcích získaných během rozhovorů bude sestaven obecný vzor pro sponzorování clebrit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of this work is to create a concept for the use of sports personalities in the form of sponsorship of Mr. Sailor. Based
on information about individual athletes obtained during the interviews, a general pattern for sponsoring celebrities will be drawn up.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK