Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Postava ženy v díle Karen Blixenové
Název práce v češtině: Postava ženy v díle Karen Blixenové
Název v anglickém jazyce: Female Characters in Karen Blixen's Work
Klíčová slova: Blixenová|postava ženy|genderové stereotypy v beletrii|feminismus
Klíčová slova anglicky: Blixen|female character|gender stereotypes in fiction|feminism
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2018
Datum zadání: 31.01.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.02.2018
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Radka Stahr, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem bakalářské práce bude analýza ženských protagonistek ve vybraných dílech Karen Blixenové, zejména v povídce „Babettina hostina“ a v povídkách ze sbírek Zimní pohádky a Anekdoty osudu. Téma bude zpracováno prizmatem genderu – zaměřím se na pojetí ženy samotnou autorkou (tedy charakteristiku, obraz a postavení) a srovnám je s pojetím ženy a genderovými stereotypy v beletrii, které byly typické pro autorčinu dobu a její současníky, například Sigrid Undsetovou.
Seznam odborné literatury
KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Blanka a kol. Gender v textu a obraznosti: představa, utopie, maska,
sen a fantazie. Praha: Gender Studies, o.p.s., 2016. 190 stran. ISBN 978-80- 86520-51- 3.
KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Blanka a kol. Tváří v tvář: gender jako metodologická kategorie
literárních analýz. Praha: Gender studies, 2010. 198 s. ISBN 978-80- 86520-34- 6.
GOODMAN, Lizbeth, ed. Literature and gender. First published. London: Routledge, 1996.
xiv, 403 stran. Approaching literature. ISBN 0-415- 13574-5.
RADWAY, Janice A. Reading the romance: women, patriarchy, and popular literature. Chapel
Hill: University of North Carolina Press, ©1991. x, 276 s. ISBN 0-8078- 4349-0.
ROSDAHL, Johan a SØRENSEN, Ivan Z. At læse Karen Blixen. Århus: Systime, 2011. 169 s. ISBN
978-87- 616-2251- 8.
HEEDE, Dag. Det Umenneskelige. Analyser af seksualitet, køn og identitet hos Karen Blixen.
Odense: Odense Universitetsforlag, 2001. 258 s. ISBN 87-7838- 581-4
ROSE, Gillian. Feminism and geography: the limits of geographical knowledge. Cambridge:
Polity, 1993. 205 s. ISBN 0-7456- 1156-7.
ROSTBØLL, Grete F. Længslens vingeslag: analyser af Karen Blixens fortællinger. København:
Den Hirschprungske Samling, 2011.
HANSEN, Frantz Leander. Babette og det aristokratiske univers. København: Reitzel, 1998.
BRUNDBJERG, Else. Kvinden, kætteren, kunstneren Karen Blixen. Charlottenlund: KnowWare,
1995.
FERRAROVÁ, Eva. Kultura, gender a moci. Praha, 2009. Rigorózní práce. Univerzita Karlova.
KIMMEL, Michael S. The gendered society. New York: Oxford University Press, 2000. xii, 315
p. ISBN 0-19- 512587-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK