Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka prostorové geometrie na SŠ
Název práce v češtině: Výuka prostorové geometrie na SŠ
Název v anglickém jazyce: Spatial Geometry in Secondary School Education
Klíčová slova: prostorová geometrie, GeoGebra, výuka na SŠ, prostorová představivost
Klíčová slova anglicky: spatial geometry, GeoGebra, secondary school education, spatial ability
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2018
Datum zadání: 05.01.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.01.2018
Datum a čas obhajoby: 20.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2019
Oponenti: PhDr. Alena Šarounová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zjistěte, jaká je současná náplň výuky prostorové geometrie na středních školách, zaměřte se přitom zejména na řezy těles. Navrhněte nové úlohy na procvičování prostorové představivosti a sestavte řešené příklady z prostorové geometrie. Ilustrace a úlohy zpracujte v dynamickém prostředí programu GeoGebra. Dynamické applety rovněž vytvořte přístupné pro čtenáře práce.
Seznam odborné literatury
[1] Matematika pro gymnázia, Stereometrie, E. Pomykalová, 2004.

[2] Přehled středoškolské matematiky, J. Polák, 2005.

[3] Matematika - Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, J. Petáková, 1998.

[4] Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ, J. Kubát, 2004.

[5] Internetové zdroje, další středoškolské učebnice a sbírky úloh.
Předběžná náplň práce
Tématem této práce je výuka prostorové geometrie na středních školách. Na názorných ilustracích jsou znázorněny základní pojmy prostorové geometrie, rozebírány jsou i modelové situace. Práci tvoří soubor vyřešených a rozebraných demonstrativních příkladů, se kterými se učitel na střední škole může potkat. Všechny řešené příklady jsou podloženy 2D i 3D applety v software GeoGebra pro lepší představivost.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of the bachelor thesis is Curriculum of solid geometry at Czech high schools. All of the basic and advanced terms are explained and shown in simple illustrations. The thesis contains a number of solved examples and exercises that are being taught at Czech high schools. All the examples are supported by 2D and 3D applets in GeoGebra software.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK