Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strategické řízení lidských zdrojů ve vybrané zdravotnické organizaci
Název práce v češtině: Strategické řízení lidských zdrojů ve vybrané zdravotnické organizaci
Název v anglickém jazyce: Strategic human resources management in a selected organization
Klíčová slova: strategické plánování, řízení lidských zdrojů, personální management, zdravotnictví, nábor zaměstnanců, SWOT analýza, PESTLE analýza, strategické cíle, strategický záměr
Klíčová slova anglicky: strategic planning, human resources management, personnel management, healthcare, recruitment of employees, SWOT analysis, PESTLE analysis, strategic goals, strategic plan
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Vrzáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2017
Datum zadání: 14.12.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.12.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: Ing. Milan Trpišovský, MBA
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zaměří na strategický management lidských zdrojů na konkr. oddělení ve vybrané zdrav. organizaci. Cílem diplomové práce bude vytvoření personální strategie, která bude formulována v podobě jasně definovaných krátkodobých a dlouhodobých strategických cílů. Ty budou identifikovány na základě interní a externí analýzy prostředí, určení ext.hrozeb a příležitostí a vymezení int.slabých a silných stránek.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK