Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Územní diferenciace demografického jevu: studie porodnosti
Název práce v češtině: Územní diferenciace demografického jevu: studie porodnosti
Název v anglickém jazyce: Spatial Depiction of Demographic Phenomena: a Case of Fertility
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2004
Datum zadání: 05.12.2004
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.12.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2006
Oponenti: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
  Ing. Petr Seidl, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK