Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Laboratorní diagnostika Anti Müllerian hormonu
Název práce v češtině: Laboratorní diagnostika Anti Müllerian hormonu
Název v anglickém jazyce: Laboratory tests of Anti Müllerian hormone
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2017
Datum zadání: 20.12.2017
Datum a čas obhajoby: 05.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2019
Oponenti: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Provedení literární rešerše
Zvládnutí potřebných laboratorních metod
Sepsání výsledného elaborátu
Seznam odborné literatury
dle literární rešerše
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK