Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Indukovatelné promotory a jejich využití pro buněčné manipulace kvasinek
Název práce v češtině: Indukovatelné promotory a jejich využití pro buněčné manipulace kvasinek
Název v anglickém jazyce: Inducible promoters and their use in yeast cell manipulation
Klíčová slova: optogenetika, induktor, promotor, kvasinky, fotoaktivace, světlo
Klíčová slova anglicky: optogenetics, inductor, promoter, yeast, fotoactivation, light
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2017
Datum zadání: 28.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2018
Oponenti: Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Libuše Váchová, CSc.
Předběžná náplň práce
Práce se zaměří na shrnutí různých variant regulovatelných promotorů využitelných pro kontrolovanou expresi genů u kvasinek. Důraz je kladen na promotory využitelné v optogenetice, tedy promotory využitelné pro genovou expresi regulovanou světlem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK