Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aspekty ovlivňující kvalitu života u pacientů s lymfomem
Název práce v češtině: Aspekty ovlivňující kvalitu života u pacientů s lymfomem
Název v anglickém jazyce: Quality of life of lymphoma patients
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2017
Datum zadání: 28.11.2017
Datum a čas obhajoby: 23.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2019
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2019
Oponenti: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK