Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj mozkovny u dětí s deformační plagiocefalií: vliv terapie pomocí kraniálních ortéz
Název práce v češtině: Vývoj mozkovny u dětí s deformační plagiocefalií: vliv terapie pomocí kraniálních ortéz
Název v anglickém jazyce: Development of neurocranium in children with deformational plagiocephaly:influence of therapy using cranial orthosis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2017
Datum zadání: 22.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.07.2020
Oponenti: Mgr. Lucie Bigoni, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Hana Kosek, CSc.
Předběžná náplň práce
Deformační (polohová) plagiocefalie je konformace lebky způsobená vnější silou na vyvíjející se lebku v novorozeneckém a kojeneckém věku. Lze ji definovat jako unilaterální okcipitální oploštění a okcipitální vyklenutí na protilehlé straně doprovázené frontotemporálním vyklenutím na straně okcipitálního oploštění. Okcipitální plagiocefalie souvisí s preferencí supinační polohy v novorozeneckém a kojeneckém období. Supinační polohování je od 90. let 20. století (1992) v pediatrii doporučováno v souvislosti se snížením rizika náhlého úmrtí kojence (SIDS).V souvislosti s rozsáhlejšími deformačními plagiocefaliemi se mění tvar mozkovny a případně i obličeje. Tato situace může vést až k výraznějším asymetriím obličeje včetně nerovnováhy v oblasti očí (dystopie orbit), popř. změně tvaru čelistíapod. Odlišení kraniosynostózy a deformační plagiocefalie je důležité z klinického hlediska, protože kraniosynostóza může vést ke zvýšení nitrolebního tlaku a dalším souvisejícím komplikacím.
Diplomová práce bude řešena ve spolupráci s Pediatrickou klinikou 2. lékařské fakulty UK a FNM Praha a Ortotikou s.r.o. Bude sledovat vývoj mozkovny u kojenců s diagnostikovanou polohovou plagiocefalií v souvislosti s její léčbou pomocí ortotických helem (kraniálních ortéz). Z hlediska metodologie budou analyzovány virtuální modely mozkovny popř. obličeje, transkraniální diagonály mozkovny a index asymetrie za pomoci geometrické i klasické morfometrie.

výchozí literatura:
Graham JM, Gomez M, Halberg A, Earl DL, Kreutzman JT, Cui J, Guo X. 2005. Management of deformational plagiocephaly: Repositioning versus orthotic therapy. J Pediatr 146:258–262.

Lebl J, Krásničanová H, Zemková D. 1996. Růst dětí a jeho poruchy. Praha: Galén.

Lee RP, Teichgraeber JF, Baumgartner JE, Waller AL, English JD, Lasky RE, Miller CC, Gateno J, Xia JJ. 2008. Long-term treatment effectiveness of molding helmet therapy in the correction of posterior deformational plagiocephaly: A five-year follow-up. Cleft Palate-Craniofacial J 45:240–245.

Wilbrand JF, Wilbrand M, Malik CY, Howaldt HP, Streckbein P, Schaaf H, Kerkmann H. 2012c. Complications in helmet therapy. J Cranio-Maxillofacial Surg 40:341–346.

Wilbrand JF, Wilbrand M, Pons-Kuehnemann J, Blecher JC, Christophis P, Howaldt HP, Schaaf H. 2011. Value and reliability of anthropometric measurements of cranial deformity in early childhood. J Cranio-Maxillofacial Surg 39:24–29.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK