Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory související s chronickým vulvovaginálním dyskomfortem – porovnání dotazníkových šetření z let 2007 a 2018
Název práce v češtině: Faktory související s chronickým vulvovaginálním dyskomfortem – porovnání dotazníkových šetření z let 2007 a 2018
Název v anglickém jazyce: Factors related to chronic vulvovaginal discomfort - comparison of questionnaires from 2007 and 2018
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2017
Datum zadání: 16.11.2017
Datum a čas obhajoby: 05.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2019
Oponenti: MUDr. Daniel Leško
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešerše literatury se vztahem k dané problematice
Zpracování elektronické verze dotazníku
Distribuce dotazníku
Pořízení dat z něj
Porovnání výsledků šetření provedeného v roce 2007 a aktuálního
Diskuze
Závěr
Seznam odborné literatury
Cooper, N. A., R. Moores, and Collaboration East London Preterm Prevention. "A Review of the Literature Regarding Nutritional Supplements and Their Effect on Vaginal Flora and Preterm Birth." Curr Opin Obstet Gynecol 26, no. 6 (Dec 2014): 487-92.
Kestranek, J., P. Jilek, V. Matula, V. Buchta, M. Gregor, and J. Spacek. "[What Is the Current Stage of Vulvovaginal Discomfort Diagnostics in the Czech Republic? Pilot Analysis]." [In cze]. Ceska Gynekol 78, no. 6 (Dec 2013): 522-7.
Lesko, D., V. Buchta, M. Salavec, P. Jilek, J. Kestranek, A. Drbohlavova, and J. Spacek. "[Contemporary Technicqes in Diagnostic Patients with Vaginal Microbiota]." Ceska Gynekol 82, no. 2 (Spring 2017): 152-57.
Mendling, W. "Vaginal Microbiota." Adv Exp Med Biol 902 (2016): 83-93.
Spacek, J., J. Kestranek, P. Jilek, D. Lesko, S. Plucnarova, and V. Buchta. "Comparison of Two Long-Term Gestagen Regimens in the Management of Recurrent Vulvovaginal Candidiasis: A Pilot Study." Mycoses 60, no. 4 (Apr 2017): 260-65.
van de Wijgert, J. H., M. C. Verwijs, A. N. Turner, and C. S. Morrison. "Hormonal Contraception Decreases Bacterial Vaginosis but Oral Contraception May Increase Candidiasis: Implications for Hiv Transmission." AIDS 27, no. 13 (Aug 24 2013): 2141-53.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK