Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antipredační funkce agregací u aposematické kořisti
Název práce v češtině: Antipredační funkce agregací u aposematické kořisti
Název v anglickém jazyce: Antipredatory function of aggregations in aposematic prey
Klíčová slova: agregace, kořist, predátor, antipredační funkce, gregarioznost, aposematická kořist, kryptická kořist
Klíčová slova anglicky: Aggregation, prey, predator, antipredatory function, gregariousness, aposematic prey, cryptic prey
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2017
Datum zadání: 15.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Oponenti: Mgr. Pavel Pipek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Těžištěm práce by měla být review publikovaných experimentálních prací zaměřených na testování antipredačních funkcí agregací. Na jejich základě by měla práce odpovědět na následující otázky: (1) Jaké jsou mechanismy antipredační funkce agregací u aposematické kořisti? (2) Jakým způsobem aposematické agregace kořisti ovlivňují chování predátorů? (3) Jaké vlastnosti agregací aposematické kořisti na predátory působí?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK