Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kognitivní schopnosti plazů a metody jejich výzkumu
Název práce v češtině: Kognitivní schopnosti plazů a metody jejich výzkumu
Název v anglickém jazyce: Cognitive abilities in reptiles and relevant research methodology
Klíčová slova: plazi, kognitivní schopnosti, velikost mozku, stavba mozku, prostorová orientace, asociativní učení, sociální učení
Klíčová slova anglicky: reptile, cognitive abilities, brain size, brain structure, spatial orientation, associative learning, social learning
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Pavel Němec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2017
Datum zadání: 15.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Oponenti: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářské práce je shrnout dostupné literární údaje o anatomii, velikosti a vnitřním uspořádání mozku, jakož i o kognitivních schopnostech plazů. Práce bude zaměřena především na srovnávací studie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the bachelor's thesis is summarization of available data on anatomy, size and intrinsic organization of brain and cognitive abilities of reptiles. The main focus will be on comparative studies.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK