Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Parodontopatie u pacientů s onemocněním srdce
Název práce v češtině: Parodontopatie u pacientů s onemocněním srdce
Název v anglickém jazyce: Parodontopaties and Patients With Heart Diseases
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika (12-STOM)
Vedoucí / školitel: MDDr. Mgr. Aleš Leger
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 27.04.2018
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Oponenti: MUDr. Adel El - Lababidi, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK