Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Taxi system front-end
Název práce v češtině: Front-end k systému správy taxi služeb
Název v anglickém jazyce: Taxi system front-end
Klíčová slova: taxi systém, front-end, webová aplikace, Angular, PWA
Klíčová slova anglicky: taxi system, front-end, web application, Angular, PWA
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2017
Datum zadání: 10.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2017
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Oponenti: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Taxi companies are too often way behind technological progress encountering busy tones at dispatching and assigning orders to drivers via Messenger. The goal of this thesis is to create a front-end for a taxi system that will be easy to work with. It will consist of three main parts – desktop&tablet web for dispatching, mobile web for drivers and Android application for customers. It will aim to create an intuitive and modern environment for creating and processing orders with focus on comfortable manipulation on both client and taxi side. This is to be accomplished using the newest technologies as Angular 4 and NativeScript.
Seznam odborné literatury
Angular, https://angular.io/
NativeScript, https://www.nativescript.org/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK