Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pěstounská péče na přechodnou dobu
Název práce v češtině: Pěstounská péče na přechodnou dobu
Název v anglickém jazyce: Foster care for a temporary period
Klíčová slova: Pěstounská péče na přechodnou dobu, pěstounská péče, náhradní péče o dítě, profesionalizace pěstounské péče, kojenecké ústavy
Klíčová slova anglicky: foster care for a temporary period, foster care, substitutional care, professionalization of foster care, infant care institution
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2017
Datum zadání: 30.10.2017
Datum a čas obhajoby: 12.12.2019 13:45
Místo konání obhajoby: místnost č.406 - 1. a 2. část SZK proběhnou týž den po sobě
Datum odevzdání elektronické podoby:30.09.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:03.10.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.12.2019
Oponenti: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK