Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti časných čtenářů na počátku školní docházky
Název práce v češtině: Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti časných čtenářů na počátku školní docházky
Název v anglickém jazyce: Early reading literacy development of early readers at the beginning of the school attendance
Klíčová slova: časné čtenářství, identifikace časných čtenářů, čtení s porozuměním, počátek školní docházky, rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti, nadání, nadaní žáci
Klíčová slova anglicky: early reading, identification of early readers, reading comprehension, beginning of school attendance, development of the early reading literacy, giftedness, gifted pupils
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2017
Datum zadání: 05.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.10.2017
Datum a čas obhajoby: 17.09.2021 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:04.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2021
Oponenti: prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
  PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK