Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 TZ
Název práce v češtině: Trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 TZ
Název v anglickém jazyce: Murder of a Newborn Child by Its Mother under Section 142 of the Criminal Code
Klíčová slova: trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou, privilegovaná skutková podstata, trestní právo
Klíčová slova anglicky: crime of murder of a newborn by its mother, privileged factum, criminal law
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 21.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2018
Datum a čas obhajoby: 26.09.2018 08:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 309, 309
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2018
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK