Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Odhadování parametrů gama rozdělení
Název práce v češtině: Odhadování parametrů gama rozdělení
Název v anglickém jazyce: Parameter estimation of gamma distribution
Klíčová slova: gamma rozdělení, zobecněné gamma rozdělení, odhadování parametrů, metoda maximální věrohodnosti
Klíčová slova anglicky: gamma distribution, generalized gamma distribution, parameter estimation, maximum likelihood estimation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.10.2017
Datum zadání: 16.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.12.2017
Datum a čas obhajoby: 27.06.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2018
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude věnovat metodám pro odhadování parametrů gama rozdělení (maximální věrohodnost, momentové odhady). Bude se zabývat tím, jak lze momentové odhady vylepšit za pomoci zobecněného gama rozdělení. Přitom popíše základní vlastnosti zobecněného gama rozdělení. Práci je možné doplnit simulační studií demonstrující chování odhadů v praxi.
Seznam odborné literatury
Ye, Z.-S. and Chen, N. (2017) Closed-form estimators for the gamma distribution derived from likelihood equations. The American Statistician, 71, 177-181.

Lawless, J. F. (1980) Inference in the generalized gamma and log gamma distributions. Technometrics, 22, 409-419.

Stacy, E. W. (1962) A generalization of the gamma distribution. The Annals of Mathematical Statistics, 33, 1187-1192.
Předběžná náplň práce
Předpokládá se, že práce se bude dopodrobna věnovat článku Ye & Chen (podrobnější vysvětlení úvah, doplnění chybějících kroků v důkazech).

Téma předpokládá zápis a eventuální absolvování předmětů NMSA331+332 nebo NMFM301. Přímo navazuje na látku probíranou v těchto předmětech.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK