Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrace osciloskopu do testování polovodičových detektorů v pražské laboratoři
Název práce v češtině: Integrace osciloskopu do testování polovodičových detektorů v pražské laboratoři
Název v anglickém jazyce: Integration of scope to semiconductor detector tests
Klíčová slova: řízení, komunikace, laboratoř, elektronika, detektory, C++, ROOT, RJ45, GPIB, RS-232
Klíčová slova anglicky: control, communication, laboratory, sensors, electronics, C++, ROOT, RJ45, GPIB, RS-232
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2017
Datum zadání: 03.11.2017
Zásady pro vypracování
Úvod do problematiky
Přehled vlastností křemíkových detektorů a metody jejich testování
Organizace laboratoře, požadavky na integraci
Spůsoby řízení a monitorovaní zažízení v laboratoři
Ovládání z příkazového řádku ROOT z prostředí Win10, případně vizualizace ovládání
Seznam odborné literatury
G. Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons, 1995
G. Lutz: Semiconductor Radiation Detectors, Springer Berlin, 1999
http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
Z. Doležal, učební texty k přednášce:
Polovodičové detektory v jaderné a subjaderné fyzice
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~dolezal/teach/semicon/
P. Kodyš, učební texty k přednášce:
Software a zpracování dat ve fyzice částic II
(Zpracování dat z experimentů fyziky vysokých energií)
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/kodys/works/uceni/prednaska/index_cz.html
Předběžná náplň práce
1)Základní seznámení se s principy detekce částic vysokých energií
2)Seznámení se s konstrukcí a funkcí pixelových a stripových křemíkových detektorů
3)Osvojení metod vyčítání mnohokanálových detektorů a jejich testování
4)Specifika při testování modulů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK