Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití HPLC v chirálních separacích IV.
Název práce v češtině: Využití HPLC v chirálních separacích IV.
Název v anglickém jazyce: The use of HPLC in the field of chiral separations IV.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2017
Datum zadání: 23.11.2017
Datum a čas obhajoby: 12.09.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2019
Oponenti: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Teoretické seznámení s metodikou práce
2. Práce s odbornou literaturou
3. Provedení rešerše a její vyhodnocení
4. Experimentální práce
5. Zpracování experimentálních dat
6. Vypracování diplomové práce
Seznam odborné literatury
L.R.Snyder, J.J. Kirkland, J.W.Dolan Introduction to modern liquid chromatography, Willey, New Jersey 2010
G. Subramanian, Chiral Separation Techniques, Willey-VCH, GmbH, Weinheim, 2001
články v odbornách časopisech týkající se chirálních separací klastrových sloučeni bóru (J. Chromatogr. A, Journal of separation science, Acta analytica, Talanta, ....)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK