Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Procedural Generation of Combat Encounters in Role Playing Video Games
Název práce v češtině: Generování bojových střetnutí v počítačových hrách na hrdiny
Název v anglickém jazyce: Procedural Generation of Combat Encounters in Role Playing Video Games
Klíčová slova: procedurální generování, počítačové hry, hry na hrdiny
Klíčová slova anglicky: procedural generation, video games, role playing games
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2017
Datum zadání: 01.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2017
Datum a čas obhajoby: 16.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2020
Oponenti: Mgr. Vojtěch Černý
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of the thesis is to design and implement an algorithm for generating combat encounters in role playing video games. Generated encounters should be diverse, fun and appropriately difficult. A necessary part of the thesis is to evaluate the algorithm either in the context of existing role-playing game or by creating own role playing video game of sufficient complexity.
Seznam odborné literatury
Noor Shaker, Julian Togelius, and Mark J. Nelson (2016). Procedural Content Generation in Games: A Textbook and an Overview of Current Research. Springer. ISBN 978-3-319-42714-0.

J. Togelius, G. Yannakakis, K. Stanley, and C. Browne. Search-based procedural content generation: A taxonomy and survey. IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games, (99), 2011.

Sue Xue, Meng Wu, John Kolen, Navid Aghdaie, Kazi A. Zaman: Dynamic Difficulty Adjustment for Maximized Engagement in Digital Games (2017)

Vanhatupa, J.-M: Guidelines for personalizing the player experience in computer role-playing games. In Proceedings of the 6th International Conference on the Foundations of Digital Games (FDG’11), Bordeaux, France (June 2011), pp. 46–52.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK