Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalizácia mravčou kolóniou
Název práce v jazyce práce (slovenština): Optimalizácia mravčou kolóniou
Název práce v češtině: Optimalizace mravenčí kolonií
Název v anglickém jazyce: Ant colony optimization
Klíčová slova: optimalizácia, heuristiky, mravčia kolónia, problém obchodného cestujúceho, ofarbovanie grafu, množinové pokrytie
Klíčová slova anglicky: optimization, heuristics, Ant Colony, Traveling Salesman Problem, Graph Coloring, Set Covering
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.10.2017
Datum zadání: 17.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.10.2017
Datum a čas obhajoby: 22.06.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2018
Oponenti: doc. RNDr. Martin Balko, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Při řešení těžkých optimalizačních problémů se často využívájí různé heuristické přístupy, které sice negarantují nalezení optimálního řešení, ale umožňují řešit úlohu v rozumném čase.
Jedním z takových přístupů je otimalizace pomocí mravenčí kolonie (ant colony optimization). Cílem této práce je prostudovat základní známé výsledky o této technice, implementovat ji pro některé obtížné optimalizační úlohy (např. problém obchodního cestujícího) a porovnat s jinými přístupy k řešení.
Seznam odborné literatury
Blum: Ant Colony Optimization: Introduction and Recent Trends, Physics of Live Reviews 2 (2005), 353-373.
Costa, Hertz: Ants Can Colour Graphs, Journal of Operational Research Society 48 (1997), 295-305.
Bessedik, Laib, Boulmerka, Drias: Ant Colony System for Graph Coloring Problem, Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation, 2005.
Schiff: Ant Colony Optimization Algorithm for the Set Covering Problem, Technical Transactions on Automatic Control (2013), 39-52.
další odborné články z časopisů a internetu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK