Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kritéria odměňování nepedagogických pracovníků v základních školách ČR
Název práce v češtině: Kritéria odměňování nepedagogických pracovníků v základních školách ČR
Název v anglickém jazyce: Criteria of remuneration of non-teaching staff in basic education in the Czech Republic
Klíčová slova: Kritérium, odměňování, motivace, hodnocení, nepedagogický pracovník
Klíčová slova anglicky: Criterion,remuneration, motivation, evulation, non-teaching staff
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.08.2017
Datum zadání: 24.09.2017
Datum a čas obhajoby: 23.05.2018 13:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M209, pedagogická laboratoř
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: RNDr. Ing. Eva Urbanová
 
 
 
Seznam odborné literatury
ARMNSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů.Praha, 13.vydání 2015 ISBN 978-80-247-9883-7
BARTÁK, Jan. Personální řízení současnost a trendy. Praha, 1. vydání 2011 ISBN 978-80-7452-020-4
HALÍK, Jiří. Vedení a řízení lidských zdrojů.Praha:1.vydání 2008 ISBN 978-80-247-2475-1
Katolog prací Nakladatelsví Sagit MK ČR E 10981
KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální řízení východiska a vývoj.Praha, 2.vydání 2012. ISBN 978-80-247-3269-5
KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů.Praha:5.vydání 2015.ISBN 978-80-7261-288-8
MARQUES Carlos, JIRÁSEK František a kol. Řízení lidských zdrojů. Bankovní institut vysoká škola,a.s. 3. vydání 2009. ISBN 978-80-7265-146-7
NOVÝ, Karel Právní rádce pro ředitele škol, 1. vydání, Praha 1997. ISBN 80-7175-023-9
TROJANOVÁ, Irena. Ředitel a střední management škol.Praha:1.vydání 2014.ISBN 978-80-262-0591-3
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vymezení kritérií odměňování nepedagogických pracovníků
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK