Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Hrozba terorizmu se zaměřením na měkké cíle
Název práce v češtině: Hrozba terorizmu se zaměřením na měkké cíle
Název v anglickém jazyce: The threat of terrorism with focus on soft targets
Klíčová slova: Hrozba, terorismus, cíle, ochrana, pohled
Klíčová slova anglicky: Threat, terrorism, goals, protection, view
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2017
Datum zadání: 15.09.2017
Datum a čas obhajoby: 16.01.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:11.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2019
Oponenti: Ing. Mgr. Josef Vilášek
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vyhledání dostupných studijních pramenů
2. Rešerše získaných studijních pramenů
3. Teoretická východiska
4. Stanovení cíle práce, úkolů a metod
5. Popis měkkých cílů a jejich ochrana před terorizmem
6. Závěr práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK