Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řízení pracovního výkonu v mateřských školách ve Středočeském kraji
Název práce v češtině: Řízení pracovního výkonu v mateřských školách ve Středočeském kraji
Název v anglickém jazyce: Performance management in kindergartens of the Central Bohemian region
Klíčová slova: pracovní výkon, zpětná vazba, koučování, pracovní podmínky, stanovení cílů
Klíčová slova anglicky: working performance, feedback, coaching, working conditions, determination of goals
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.03.2016
Datum zadání: 31.08.2016
Datum a čas obhajoby: 23.05.2018 13:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M209, pedagogická laboratoř
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zjistit, jaké nástroje se používají k řízení pracovního výkonu v mateřských školách ve Středočeském kraji.

Práce bude vypracována v souladu s Opatřením děkana č. 8/2015, vč. příslušné přílohy.
Seznam odborné literatury
ARMSTRONG, Michael. Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi. 1.vyd.Praha: Fragment, 2011, 400 s. ISBN 978-80-253-1198-1
CRKALOVÁ, Anna, RIETHOF, Norbert. Průvodce světem koučování a osobnostní typologie. 1.vyd.Praha: Management Press, s.r.o, 2012, 336 s., ISBN 978-80-7261-252-9.
KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 5. vyd. Praha: Management Press, s.r.o, 2015, 398 s. ISBN 978-80-7261-288-8
KOUBEK, Josef. Řízení pracovního výkonu. 1.vyd. Praha: Management Press, s.r.o, 2004, 209 s. ISBN 80-7261-116-X
SOUČEK, Zdeněk. Firma 21. století. 1.vyd. Praha: Professional Publishing, 2009, 260 s. ISBN 978-80-8641-988
ŠIKÝŘ, Martin, BOROVEC, David, LHOTKOVÁ, Irena. Personalistika v řízení školy. 1. vyd. Praha: Wolkers Kluwer ČR, 2012, 200 s. ISBN 978-80-7357-901-2.
WÖHE, Günter, KISLINGEROVÁ Eva. Úvod do podnikového hospodářství. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, 960 s. ISBN 978-80-7179-897-2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK