Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role dobrovolníků v neziskových organizacích poskytujících péči seniorům z pohledu sociálních aktérů
Název práce v češtině: Role dobrovolníků v neziskových organizacích poskytujících péči seniorům z pohledu sociálních aktérů
Název v anglickém jazyce: The role of volunteers in non-profit organizations providing social service for seniors from the point of view of social actors
Klíčová slova: sociální služby, dobrovolnictví, neziskové organizace, třetí sektor, senioři, pobytové služby
Klíčová slova anglicky: social service, volunteering, non-profit organizations, third sector, elderly, residential care
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.09.2017
Datum zadání: 06.09.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK