Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Dezinformační tendence na vybraných zpravodajských webech během voleb do Poslanecké sněmovny 2017
Název práce v češtině: Dezinformační tendence na vybraných zpravodajských webech během voleb do Poslanecké sněmovny 2017
Název v anglickém jazyce: Disinformation tendencies on selected news websites during the Czech parliamentary election 2017
Klíčová slova: dezinformace, propaganda, parlamentní volby, agenda-setting, mediální manipulace
Klíčová slova anglicky: disinformation, propaganda, parliamentary election, agenda-setting, media manipulation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Jan Zápotocký
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.08.2017
Datum zadání: 14.08.2017
Datum a čas obhajoby: 21.06.2018 08:30
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H013, Hollar - místn. č. 013
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2018
Oponenti: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ALIAKSANDRAU, Andrei. Brave new war: The information war between Russia and Ukraine. Index on Censorship [online]. 2014, 43(4), 54-60 [cit. 2018-05-06]. DOI: 10.1177/0306422014560963. ISSN 0306-4220. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306422014560963
ALLCOTT, Hunt a Matthew GENTZKOW. Social Media and Fake News in the 2016 Election. Journal of Economic Perspectives [online]. 2017, 31(2), 211-236 [cit. 2018-05-06]. DOI: 10.1257/jep.31.2.211. ISSN 0895-3309. Dostupné z: http://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/jep.31.2.211
ARO, Jessikka. The Cyberspace War: Propaganda and Trolling as Warfare Tools. European View [online]. 2018, 15(1), 121-132 [cit. 2018-05-06]. DOI: 10.1007/s12290-016-0395-5. ISSN 1781-6858. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1007/s12290-016-0395-5
BANAS, John A. a Gregory MILLER. Inducing Resistance to Conspiracy Theory Propaganda: Testing Inoculation and Metainoculation Strategies. Human Communication Research [online]. 2013, 39(2), 184-207 [cit. 2018-05-06]. DOI: 10.1111/hcre.12000. ISSN 03603989. Dostupné z: https://academic.oup.com/hcr/article/39/2/184-207/4093671
BANASIK, Mirosław. How to understand the hybrid war. Securitologia [online]. 2015, 21(1), 19-34 [cit. 2018-05-06]. DOI: 10.5604/18984509.1184214. ISSN 1898-4509. Dostupné z: http://10027.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&ICID=1184214
BERNAYS, Edward. (2004). Propaganda: How the Media Molds Your Mind. 1. vyd. Brooklyn: Ig Publishing, 1928. 168 str. ISBN 978-09703125-9-4.
CORNER, John. Fake news, post-truth and media–political changeBallJames, Post-Truth: How Bullshit Conquered the World. London. Media, Culture & Society [online]. 2016, 39(7), 1100-1107 [cit. 2018-05-06]. DOI: 10.1177/0163443717726743. ISSN 0163-4437. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0163443717726743
CULLEN, Patrick a Erik REICHBORN-KJENNERUD. What is Hybrid Warfare? Norwegian Institute of International Affairs . [online]. 2016 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/411369/NUPI_P
DANIELS, Jessie. Cloaked websites: propaganda, cyber-racism and epistemology in the digital era. New Media & Society [online]. 2009, 11(5), 659-683 [cit. 2018-05-06]. DOI: 10.1177/1461444809105345. ISSN 1461-4448. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444809105345
DAVIS, Wynne. Fake Or Real? How To Self-Check The News And Get The Facts. National Public Radio. [online]. 2016 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: https://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2016/12/05/503581220/fake-or-real-how-to-self-check-the-news-and-get-the-facts
DEHAVEN-SMITH, Lance a Matthew T. WITT. Conspiracy Theory Reconsidered. Administration & Society [online]. 2012, 45(3), 267-295 [cit. 2018-05-06]. DOI: 10.1177/0095399712459727. ISSN 0095-3997. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0095399712459727
FALLIS, Don. A Functional Analysis of Disinformation. IConference 2014 Proceedings [online]. iSchools, 2014 [cit. 2018-05-09]. DOI: 10.9776/14278. ISBN 978-0-9884900-1-7. Dostupné z: https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/47258
GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. Analýza manipulativních technik na vybraných českých serverech. Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. [online]. 2017 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: http://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2016/06/Vyzkumna_zprava_Analyza_manipulativnich.pdf
JABLOKOV, Ilya. Conspiracy Theories as a Russian Public Diplomacy Tool: The Case of Russia Today (RT). Political Studies Association. [online]. 2015 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1111/1467-9256.12097
JANDA, Jakub a Veronika VÍCHOVÁ. Fungování českých dezinformačních webů. Evropské hodnoty. [online]. 2016 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: http://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2017/08/Fungov%C3%A1n%C3%AD-%C4%8Desk%C3%BDch-dezinforma%C4%8Dn%C3%ADch-web%C5%AF4-1.pdf
JANDA, Jakub, KREJČÍ, Markéta a Veronika VÍCHOVÁ. Aktuální stav zájmů a vlivu Ruské federace v České republice. Evropské hodnoty. [online]. 2018 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: http://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2018/01/Aktu%C3%A1ln%C3%AD-stav-z%C3%A1jm%C5%AF-a-vlivu-Rusk%C3%A9-federace-v-%C4%8Cesk%C3%A9-republice.pdf
JANDA, Jakub. Dopady dezinformačních operací v České republice. Evropské hodnoty. [online]. 2016 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: http://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2016/09/Dopady-dezinforma%C4%8Dn%C3%ADch-operac%C3%AD-v-%C4%8Cesk%C3%A9-republice.pdf
JOLLEY, Rachael, Kaya GENÇ, Jemimah STEINFELD, Duncan TUCKER, Abraham T ZERE, Natasha JOSEPH a Raymond JOSEPH. Reel-time news: As “fake news” dominates headlines, Index’s global team of experienced journalists offers tips on how to spot falsehoods before you click and share. Index on Censorship [online]. 2017, 46(1), 52-65 [cit. 2018-05-06]. DOI: 10.1177/0306422017703615. ISSN 0306-4220. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306422017703615
JOWETT, Garth a Victoria O'DONNELL. Propaganda and persuasion. 4th ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage, c2006. ISBN 978-1-4129-0898-6.
KOVALOV, M. Electoral Manipulations and Fraud in Parliamentary Elections: The Case of Ukraine. East European Politics & Societies [online]. 2014, 28(4), 781-807 [cit. 2018-05-06]. DOI: 10.1177/0888325414545671. ISSN 0888-3254. Dostupné z: http://eep.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0888325414545671
KRIPPENDORFF, Klaus. Content analysis: an introduction to its methodology. 2nd ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage, c2004, xxiii, 413 p. ISBN 0761915451.
KRSOVÁ, Lenka a Josef ŠLERKA. Tzv. proruské zpravodajské weby na Facebooku? (1. část). 2015 [online]. [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: http://databoutique.cz/post/113772071738/tzv-prorusk%C3%A9-zpravodajsk%C3%A9-weby-na-facebooku-1
LAYBATS, Claire a Luke TREDINNICK. Post truth, information, and emotion. Business Information Review [online]. 2016, 33(4), 204-206 [cit. 2018-05-06]. DOI: 10.1177/0266382116680741. ISSN 0266-3821. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0266382116680741
LIPPMANN, W. (1925). The Phantom Public. London: Macmillan. In: Propaganda. Robert Jackall. New York University Press: New York, Washington Square. ISBN 0-8147-4197-5.
MARSHALL, Jonathan Paul. Disorder and the disinformation society: the social dynamics of information, networks and software. ISBN 9780415540001.
MCCOMBS, Maxwell. Setting the Agenda: Mass Media and Public Opinion. Second edition. Chichester: Polity Press, 2013. ISBN 9780745661100.
MCGONAGLE, Tarlach. Fake news. Netherlands Quarterly of Human Rights [online]. 2017, 35(4), 203-209 [cit. 2018-05-06]. DOI: 10.1177/0924051917738685. ISSN 0924-0519. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0924051917738685
MCNAIR, Brian. Cultural chaos: journalism, news and power in a globalised world. New York: Routledge, 2006. ISBN 978-0-415-33913-1.
MEJIAS, Ulises A a Nikolai E VOKUEV. Disinformation and the media: the case of Russia and Ukraine. Media, Culture & Society [online]. 2016, 39(7), 1027-1042 [cit. 2018-05-06]. DOI: 10.1177/0163443716686672. ISSN 0163-4437. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0163443716686672
NEČAS, Vlastimil et al. Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii: příspěvky z odborného semináře konaného ve dnech 6.-7.11.2006. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-983.
NEWCOURT-NOWODVORSKI, Stanley. Black Propaganda in the Second World War. New York: The History Press, 2013. ISBN 0752495879.
NIMMO, Ben. Identifying Disinformation: an ABC. Policy Brief of Institute of European Studies. [online]. 2016 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: https://www.ies.be/files/PB%202016:01%20Ben%20Nimmo.pdf
PASITSELSKA, Olga. Ukrainian crisis through the lens of Russian media: Construction of ideological discourse. Discourse & Communication [online]. 2017, 11(6), 591-609 [cit. 2018-05-06]. DOI: 10.1177/1750481317714127. ISSN 1750-4813. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1750481317714127
SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3., nezměn. vyd. Přeložil Barbara KÖPPLOVÁ. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1980-4.
STOMATOVÁ, Darja. (2012). Propaganda v českých a ruských médiích: případ Krymské krize. Praha. 46 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. Obor Studium humanitní vzdělanosti. Vedoucí diplomové práce PhDr. Mgr. Tomáš Váňa, M. A.
SYROVÁTKA, Jonáš. České volby v éře dezinformací: Parlamentní volby 2017. Prague Security Studies Institute. [online]. 2017 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: http://www.pssi.cz/download/docs/482_parlamentni-volby-2017-analyza.pdf
SZOSTEK, Joanna. News media repertoires and strategic narrative reception: A paradox of dis/belief in authoritarian Russia. New Media & Society [online]. 2016, 20(1), 68-87 [cit. 2018-05-06]. DOI: 10.1177/1461444816656638. ISSN 1461-4448. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444816656638
SZOSTEK, Joanna. Russia and the News Media in Ukraine. East European Politics and Societies [online]. 2014, 28(3), 463-486 [cit. 2018-05-06]. DOI: 10.1177/0888325414537297. ISSN 0888-3254. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0888325414537297
TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.
VARGO, Chris J, Lei GUO a Michelle A AMAZEEN. The agenda-setting power of fake news: A big data analysis of the online media landscape from 2014 to 2016. New Media & Society [online]. 2017, 20(5), 2028-2049 [cit. 2018-05-06]. DOI: 10.1177/1461444817712086. ISSN 1461-4448. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444817712086
VÍCHOVÁ, Veronika. Manipulační techniky dezinformačních webů. Evropské hodnoty. [online]. 2016 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: http://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2016/07/Manipula%C4%8Dn%C3%AD-techniky.pdf
WEBSTER, Frank. Theories of the information society. 3rd ed. Abingdon, Oxon: Routledge, 2006. ISBN 0203962826.

Předběžná náplň práce
V českém mediálním prostředí se v posledních letech objevilo několik tzv. alternativních či anti-systémových webů, které se podle četných zdrojů snaží o manipulaci čtenářů, šíří dezinformační kampaň a aktivně hájí politiku současného Ruska. Cílem této práce bude zmapovat dezinformační taktiky serverů, které jsem vybrala na základě několika nezávislých zdrojů popisující tyto anti-systémové weby jako dezinformační. V praktické části práce budu sledovat příspěvky těchto webů k tématu českých voleb do Poslanecké sněmovny, které by měly proběhnout v říjnu 2017. V úvodu práce si na základě odborné literatury definuji jednotlivé znaky dezinformačních taktik, které budu následně kódovat v jednotlivých článcích. Výsledkem bude komparativní analýza těchto webů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis is dedicated to the topic of media manipulation and disinformation warfare in the context of an election. Over the past few years, a new breed of discussions about the influence of disinformation on political affairs has emerged. The aim of the diploma thesis is to investigate whether any disinformation tendencies or manipulative techniques have spread over the Czech media landscape during the Parliamentary election in 2017. In the first part of this work, the author will provide a theoretical background to the topic, including an explanation of the essential terms and current context of these phenomena. The second part includes the content analysis (complemented by hermeneutic text analysis) that is applied to selected news websites. As the result, the diploma thesis is supposed to provide the data about the source of information, the genre of the articles and specific manipulative techniques used in the selected media.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK