Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Science of the Indirect Approach in Modern War. Resurrection of an Art forgotten?
Název práce v češtině: The Science of the Indirect Approach in Modern War. Resurrection of an Art forgotten?
Název v anglickém jazyce: The Science of the Indirect Approach in Modern War. Resurrection of an Art forgotten?
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2016
Datum zadání: 30.06.2016
Datum a čas obhajoby: 14.09.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2017
Oponenti: Mathilde von Bulow, Dr.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK