Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Redukce rizika tichých a symptomatických mozkových infarktů pomocí sonolýzy při koronární angioplastice a stentingu
Název práce v češtině: Redukce rizika tichých a symptomatických mozkových infarktů pomocí sonolýzy při koronární angioplastice a stentingu
Název v anglickém jazyce: Sonolysis in Risk Reduction of Symptomatic and Silent Brain Infarctions during Coronary Angioplasty and Stenting
Klíčová slova: koronárna angiografia, koronárny stenting, mozgový infarkt, tichý mozgový infarkt, sonolýza, mikroembolické signály
Klíčová slova anglicky: coronary angiography, coronary stenting, stroke, silent cerebral infarction, sonolysis, microembolic signals
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Neurologická klinika (15-460)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.09.2017
Datum zadání: 29.09.2017
Datum a čas obhajoby: 16.07.2020 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.02.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:20.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.07.2020
Oponenti: doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, Ph.D.
  MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Analýza údajů pacientů se srdečním onemocněním, kteří podstupují koronární katetrizaci. 1) zjistit incidenci akutního/subakutního SCI před koronární katetrizací pomocí magnetické rezonance mozku; 2) vyhodnotit faktory, které ovlivňují početnost a druh mikroembolických signálů v povodí obou arteria cerebri media detekovaných transkraniálním dopplerem v době plánované koronární intervence; otestovat vztah MES a nových mozkových ischémií na magnetické rezonanci a jejich vztah vůči kognitivní dysfunkci; 3) zjistit efekt a bezpečnost periprocedurální transkraniální sonolýzy při koronárním výkonu. Vyhodnocení výskytu symptomatických a tichých mozkových infarktů, zobrazených na magnetické rezonanci mozku po intervenci ve skupině sonolýzy a v kontrolní skupině. Zhodnocení vztahu mozkových infarktů a rozvoje kognitivního deficitu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To analyse patients with cardiac disease indicated for elective coronary catheterization. 1) Assess the incidence of acute/subacute silent cerebral infarction on brain magnetic resonance imaging; 2) Investigate factors influencing the frequency and type of microembolic signals detected using transcranial Doppler in patients undergoing elective coronary intervention, and to correlate the frequency and type of microembolic signals with detection of new brain ischemic lesions using magnetic resonance. Examine changes in cognitive function at 30 days post procedure in relation to pretreatment scores; 3) Test the clinical efficacy and safety of perioperative sonolysis for reducing the risk of symptomatic and asymptomatic brain ischemic lesions detected on brain magnetic resonance in patients undergoing elective coronary catheterization. Examine changes in cognitive function tests at 30 days post procedure in relation to pretreatment scores in sonolysis and control group.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK