Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sekulární trendy tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu
Název práce v češtině: Sekulární trendy tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu
Název v anglickém jazyce: Secular trends in physical fitness of school children in the Liberec region
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu (51-100101)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2017
Datum zadání: 15.04.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.07.2017
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 00:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Oponenti: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK