Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pravěké skalní umění severní Skandinávie
Název práce v češtině: Pravěké skalní umění severní Skandinávie
Název v anglickém jazyce: The Prehistory Rock Art of Northern Scandinavia
Klíčová slova: skalní umění|skalní rytiny|petroglyf|piktograf|Skandinávie
Klíčová slova anglicky: rock art|rock carvings|petroglyph|pictograph|Scandinavia
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2013
Datum zadání: 03.12.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 04.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměří na skalní umění severské tradice (Northern Tradition), které je spojeno s kulturami pravěkých lovců, rybářů a sběračů. Práce se zaměří na archeologické lokality severozápadního pobřeží Norska a severního Švédska. Autorka vytvoří přehled tematických motivů petroglyfů i piktografů s jejich možnostmi interpretace a dokumentace. Přihlédnuto bude i k problematice umístění skalních rytin v krajině.
Seznam odborné literatury
Andreassen, R. L. 2008: Rock art in Northern Fennoscandia and Eurasia – painted and engraved, geometric, abstract and anthropomorphic figures, Adoranten, 85−97. Bakkevig, S. 2004: Rock Art Preservation: Improved and Ecology-based Methods can give Weathered Sites Prolonged Life. Norwegian Archaeological Review 37/2, 65−81. Berg, B. 2005: The Concept of Nature: Rock Carvings and Shamanism in Arctic Norway, Adoranten, 33−66. Bjelland, T. 2005: Comments on: Rock Art Preservation: Improved and Ecology-based Methods can give Weathered Sites Prolonged Life. Norwegian Archaeological Review 38/1, 49−53. Fahlander, F. 2012: Articulating Hybridity Structurating Situations and Indexical Events in North-European Rock Art. In: Burström, N. M. − Fahlander, F.: Matters of scale. Processes and courses of events in archaeology and cultural history, Stockholm University, 53−73. Gjerde,J. M. 2010: Rock art and Landscapes. Studies of Stone Age rock art from Northern Fennoscandia. Tromsø: Tromsø University. Goldhahn, J. 2002: Roaring Rocks: An Audio-Visual Perspective on Hunter-Gatherer Engravings in Northern Sweden and Scandinavia, Norwegian Archaeological Review, 35/1, 29−61. Goldhahn, J. − Fuglestvedt,I. − Jones, A. 2010: Changing pictures. Rock Art Traditions and Visions in Northern Europe. Oxford. Goldhahn, J. 2012: Rock Art Studies in Northernmost Europe, 2000-2004. In: McDonald,J. – Veth, P. eds. A Companion to Rock Art, 237−260. Goldhahn, J. − Fuglestvedt, I. 2012: Engendering North European Rock Art: Bodies and Cosmologies in Stone and Bronze Age Imagery. In: McDonald,J. – Veth, P. eds. A Companion to Rock Art, 237−260. Helskog, K. 1999: The Shore Connection. Cognitive Landscape and Communication with Rock Carvings in Northernmost Europe, Norwegian Archaeological Review 32/2, 73−94. Helskog, K. 2004: Landscapes in rock-art: rock-carvings and ritual in the old European North. In: Nash, G. − C. Chippindale, The Figured Landscapes of rock art. Looking at Pictures in Place, 265−288. Klem, P. G. 2010: Study of Boat Figures in Alta Rock Art and other Scandinavian locations. With a view to elucidate their construction, and discuss the origin of Nordic Boat. University of Oslo. Sognnes, K. 2003: On Shoreline Dating of Rock Art, Acta Archaeologica 73, 189−209. Tansem,K. − Johansen, H. 2008: The World Heritage Rock Art in Alta, Adoranten, 65−84.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK