Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Muži v ošetřovatelství- genderové rozdíly očima pacientů
Název práce v češtině: Muži v ošetřovatelství- genderové rozdíly očima pacientů
Název v anglickém jazyce: Male nurses- gender differences through the eyes of the patients
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Renata Vytejčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2017
Datum zadání: 22.01.2018
Datum a čas obhajoby: 19.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2018
Oponenti: Mgr. Petr Caletka
 
 
 
Zásady pro vypracování
Mgr. Petr Caletka - odborný konzultant
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK