Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeuticke pece o pacienta s diagnozou paréza nervus facialis
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeuticke pece o pacienta s diagnozou paréza nervus facialis
Název v anglickém jazyce: Cacuistry of pahysiotherapy care for a patient diagnosed with peripheral facial palsy
Klíčová slova: periferní paréza, lícní nerv, adenom glandula parotis, metoda sestry Kenny, elektrostimulace, kineziotaping, mimické svaly
Klíčová slova anglicky: peripheral palsy, nervus facialis, adenom glandula parotis, Kenny Method, electrostimulation, kinesiotaping, mimic muscles
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ilona Kučerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2017
Datum zadání: 06.06.2017
Datum a čas obhajoby: 14.05.2018 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2018
Oponenti: Bc. Svatava Hrdličková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK